Kontaktuppgifter

Svenska Finlands Idrottsförbund r.f.
Nokiavägen 2-4
00510 Helsingfors
FINLAND

tfn +358-9-701 02245
fax +358-9-701 4927

sfi(at)idrott.fi

FO-nr. 0252163-5

Förbundssekreterare:
Björn Almark
bjorn.almark(at)idrott.fi
gsm +358-40-566 9181

Sportchef:
Petra Stenman
petra.stenman(a)idrott.fi
+358 40 7234777

Inloggning

Svenska Finlands Idrottsförbund

Förbundets namn är Svenska Finlands Idrottsförbund SFI r.f. och dess hemort är Helsingfors stad. I dessa stadgar används för förbundets förkortningen SFI. Förbundets officiella språk är svenska.
SFI är anslutet till Finlands Svenska Idrott FSI r.f. och följer i sin verksamhet den distriktindelning som FSI antagit, vilken omfattar verksamheten inom Nyland-Åbolands Idrottsdistrikt r.f., Ålands Idrottsdistrikt r.f. och Österbottens Idrottsdistrikt r.f.

SFI:s syftemål är att utgöra ett specialförbund för idrottsföreningar inom områden i Finland med svenskspråkig befolkning och med en verksamhet, som omfattar cykling, friidrott, kraftidrott och simsport. Sitt syftemål förverkligar SFI genom att

  •  organisera verksamheten på ovannämnda idrotters område
  •  arbeta och verka för en tävlingsinriktad helhetsutveckling av dessa idrotter
  •  väcka intresse för sunda kroppsövningar och gynna utbildandet av framstående tävlingsidrottare
  •  understryka och kräva att idrotten utövas i enlighet med gällande tävlingsregler och på etiskt och moraliskt godtagbara grunder
  •  i övrigt sprida insikter om och betydelsen av fysisk fostran.
     

Verksamhetens centrala idé bygger på att SFI skall fungera som en intressebevakare för  föreningar och enskilda utövare inom idrotten på svenska i Finland. Detta bör ske i nära samarbete med alla parter.

 

Många är de grenar som stått på SFI:s agenda under årens lopp: gymnastik, tennis, friidrott, bandy, brottning, boxning, tyngdlyftning, cykling, fotboll, skidåkning (inkl. backhoppning), skridskoåkning (konståkning och hastighetsåkning), skytte, orientering och simning. Alla har det funnits med i verksamheten men i dag återstår på programmet enbart fyra grenar; cykling, friidrott, styrkelyft och simning. De tidigare grenarna har uppgått i andra förbund eller bildat egna.

Alla fyra SFI idrottsformer har under hela 2000-talet skördat stora framgångar på den inhemska idrottsmarknaden. Både cykel- och simsporten representerar idag omkring en fjärdedel av hela den finländska elitidrotten, medan friidrotten under 2000-talet vuxit från dryga 8 till nästan 15 procent. Styrkelyftarna är i antal räknade inte så särskilt många, men är desto framgångsrikare såväl på nationell som på internationell nivå.
Flera världsmästare och VM-medaljörer, Europamästare och EM-medaljörer har korats framförallt i styrkelyft, men också i friidrott och simning. En handfull cyklister livnär sig som proffscyklister i Europa.