Kontaktuppgifter

Svenska Finlands Idrottsförbund r.f.

Vi flyttar till ny adress from 25.1.2018:

Gjuterivägen 10
00380 Helsingfors
FINLAND

sfi(at)idrott.fi

FO-nr. 0252163-5

Förbundssekreterare:
Björn Almark
bjorn.almark(at)idrott.fi
gsm +358-40-566 9181

Sportchef:
Petra Stenman
petra.stenman(a)idrott.fi
+358 40 7234777

SFI:s kansli finns i Sockenbacka i Helsingfors. Du kommer lättast till kansliet med lokatåg A, station Gjuteriet/Valimo.
De bussar som går längs Sockenbackavägen stannar också nära, t.ex. bussarna 14, 37, 38, 217, 218, 321, 322, 332.

Inloggning

7-tusan lägersystemet 2017-2018

 

Nu kan man ansöka till 7-tusan systemet i cykling 2017-2018

Bekanta dig med kriterierna här nere. Ansökningsblanketten fungerar både som avtal o ch intyg för båda aktiv och tränare. Idrottaren förbinder sig i och med detta avtal att följa förpliktelserna i 7-tusan systemet som är dopingfritt.

Blanketten skall fyllas i senast den 30.9.2017 via  meddelandet som du fått i din epost

 

Ansökningsblankett

 

Cykelrådet utser den slutliga Sjutusan-gruppen i samband med Kuortanelägret

Regler för val av träningsgrupper 2017-2018

Till träningsgruppen kan väljas sådana cyklister som inkommande år fyller minst 17 år och representerar en SFI-förening samt har representerat en SFI-förening även året innan.

För att kunna bli vald bör cyklisten delta i SFI-mästerskapen i landsväg eller tempo samt uppfylla något av följande kriterier:

Individuell och officiell FM-medalj (Herrar Elit, U 23, Damer Elit, H/D 18, andra års cyklist i H/D 16 som tar FM-medalj beaktas)

Placering i landsvägs – eller tempo FM bland de 7 bästa (Herrar Elit och U-23, Damer Elit med beaktande av deltagarantal, klass U-23 jämförs med Elit-klassen)

Notering på inhemsk Velodrom i FM, SFIM eller något internationellt/nationellt lopp som går under följande tidskrav:

* Herrar 1 km     1.12,0

* Herrar 4 km     5.05,0

* Damer 500 m     41,0

* Damer 3 km    4.15,0

* Finskt rekord (oberoende av klass)

Landslagsplats i EM, VM eller OS

 

Sjutusan cykling indelas i tre grupper

I. Sjutusangrupp

Denna grupp uppfyller förenämnda kriterier till fullo och får sjutusanbidrag till 100%

II. Sjutusan +27-grupp

Till denna grupp hör alla SFI-cyklister som inkommande år fyller 28 år. Denna grupp bör också uppfylla förenämnda kriterier till fullo men får sjutusanbidrag till ett lägre belopp, vilken summa fastställs årligen av SFIs cykelråd.

III. Utamanargrupp

Denna grupp uppfyller inte förenämnda kriterier till fullo men får ett lägre sjutusanbidrag, dock högst 50 % av sjutusanbidraget

Om träningsgruppen inte blir komplett av cyklister med ovanstående krav uppfyllda, kan i gruppen även tas med cyklister med positiv resultatutveckling och tillräcklig träningsbakgrund. Om någon cyklist anser sig tillhöra denna grupp fast de inte uppfyller ovanstående krav, bör den cyklist eller cyklistens förening lämna in en ansökan till SFI:s cykel-råd var det klart kommer fram cyklistens resultatutveckling och träningsmängder under de två senaste åren. Dessa ansökningar skall inlämnas till SFI- Cykelrådet, Nokiavägen 2-4, 00510 Helsingfors före den 30.9. varje år. Ansökningar inlämnade senare än detta datum beaktas inte.

Dessa regler är reviderade vid CR:s möte i Tammerfors den 9 februari 2013 och har kompletterats på CR:s möte i Helsingfors den 8 oktober 2015 och är i kraft tillsvidare. (Grundregler 15.09.2007)

 

Obligatoriska förplikteler för medverkan i 7-tusan systemet 2017-2018

IDROTTAREN bör delta i: 

-SFI:s egna läger; dessa hålls under säsongen enligt följande:

  • 2-5.11.2017 i Kuortane
  • utomlandsläger i februari-mars 2018 (lägertidpunkt och -ort slås fast senast 23.10.2017)

          OBS! Anmälan om deltagande i utlandslägret bör göras senast 15.11.2017!

-SFI-mästerskap och FM i egen åldersklass

- representationsuppdrag för SFI

SFI står för idrottarnas lägerkostnader delvis eller i sin helhet för de inhemska lägren och understöder utomlandslägret med en betydande andel/idrottare. Ifall idrottaren inte uppfyller sina åtaganden kan medverkan i gruppen ifrågasättas för kommande säsong.

Vald cyklist förbinder sig att delta i SFI:s höstläger i Kuortane ( kan även vara annanstans), samt kommande års FM- och SFI-mästerskap i sin egen klass. Frånvaro från de förenämnda utan laga orsak kan rendera till uteslutning inkommande år. 

 

 

 

SJUTUSAN 2016-2017

 

ANMÄLNINGSFÖNSTRET FÖR NÄSTA SJUTUSANGRUPP HAR ÖPPNATS

Alla i Finland bosatta SFI-cyklister födda 2000 och tidigare, som i år presterat ett tävlingsresultat som fyller kriterierna för cyklingens 7-tusanregler kan ansöka om att delta i nästa sjutusan-träningsgrupp. 

Du som uppfyller kriterierna har möjlighet till SFI:s träningsunderstöd, men det förutsätter i så fall att Du förbinder dig att delta i SFI:s sjutusan-träningsläger och i SFI:s förbundsmästerskap.

Det första gemensamma SFI - lägret ordnas i Kuortane 3-6 november 2016. Ett södernläger för 7-tusan-cyklisterna arrangeras i februari 2017 under sportlovsveckorna 8 och 9. Tidpunkten för utlandslägret bekräftas dock senast 25.10.2016 

(Cyklister som ej hör till 7-tusan-träningsgruppen har möjlighet att delta i båda lägren, men på egen bekostnad. Detta gäller lovande unga cyklister som har motivationen att träna på toppnivå – cykelrådet avgör vilka som väljs in i gruppen utmanare)

De som hör till sjutusangruppen förväntas delta i båda lägren. Utöver cykelrådets fält-koordinator utses ledarna för utlandslägret senast under Kuortanelägret i oktober. Ledarna för Kuortanelägret i oktober utses av fältkoordinator Anders Bäckman som fungerar som SFI:s lägerledare. Kuortanelägret och utlandslägret är således obligatoriska för de utvalda, och endast för dessa två läger står SFI för en del av kostnaderna, hur stor del beror på antalet deltagare i gruppen.

Val till träningsgruppen förutsätter också att Du deltar i SFI-mästerskapen samt i din egen klass i FM samt att du tävlat för en SFI–förening 2015 och tävlar för en SFI-förening också under år 2017. Alla som hör till sjutusangruppen får en egen SFI-träningsdräkt. I det fall att SFI deltar i en utländsk tävling som SFI-lag, och du blir uttagen till laget, förbinder du dig att delta.
Alla som deltar i ett SFI-lag får låna en egen tävlingsdräkt som används vid representation utomlands. Representation i landslagsuppdrag går självfallet ändå alltid före en 7-tusan-representation. SFI förutsätter att alla resultat uppnås utan användning av förbjudna substanser.  

Ansöknings- och avtalasblanketten till 7-tusangruppen för år 2016/2017 bör fyllas i och returneras försedd med cyklistens och personliga tränarens underskrifter. Blanketten bör returneras senast onsdagen den 12 oktober 2016.  

Du kan ladda ned blanketten i pdf-format HÄR!

En word-version av blanketten kan laddas ned HÄR!

På grund av det stora antalet deltagare i årets storläger (friidrottare, simmare, cyklister samt funktionärer och förtroendevalda, totalt ca 250 personer)  ber vi dig ytterligare anmäla din närvaro (eller frånvaro) i Kuortanelägret per telefon till lägerledare Anders Bäckman: tfn 040-569 5729 Det går också bra att göra närvaroanmälningen per e-post till adressen: anders.backman(at)idrott.fi med cc till sfi(at)idrott.fi.

För att kunna reservera övernattningsutrymmen bör du meddela, förutom dina kontaktuppgifter även hur och när du tar dig till Kuortane och när du åker hem igen.

Själva lägerprogrammet skickas till alla anmälda senast vecka 43.

Anmälning om när- eller frånvaro till storlägret bör göras senast fredag 28.10.2016 kl. 16.00!

Välkommen med i 7-tusan träningsgruppen för år 2016/2017!

SFI Cykelrådet
Anders Bäckman
Fältkoordinator

 

______________________________________________________________________

 

 

Lägerkallelse till Spanien 16.2-2.3.2015 för Sjutusan-gruppen 2015. Bindande anmälan senast den 6 december Inbjudan till SFI:s träningsläger i Spanien 16.2-2.3.2015 till cykelföreningarna inom SFI. Bindande anmälan senast den 6 december

Startskottet för nästa träningssäsong gick av stapeln på SFI:s storläger i Kuortane torsdag 23.10.2014 till söndag 26.10.2014

Sammanlagt 14 ansökningar till  sjutusan-träningsgruppen kom till SFI inom utsatt tid. Här kan du ladda ned ansökningsblanketten (Word) (PDF) och följebrevet (PDF)

Cykelrådet har valt träningsgruppen för 2014-2105 och här är namnen på cyklisterna:

Sjutusangruppen 2015
Jonas Nordström (29.4.97) H 18 - Akilles/Tränare: Kim Nordström
Niklas Henttala  (14.11.96) U 23 / (H18) - Akilles/Tränare: Joonas Henttala
Aleksi Hänninen (1.4.96) U 23 /  (H18) -  Akilles/Tränare: Kjell Carlström
Roope Nurmi (9.2.93) U 23 - TWL/Tränare: Kimmo Kananen
Jesse Kaislavuo   (24.4.92) U 23  - TWL/Tränare: Teppo Karhu
Oskari Vainionpää   (7.8.95) U 23 - TWL/Tränare: Tommi Martikainen
Jussi Nummikko  (15.10.81) Elit - Akilles/Tränar sig själv
Samuel Pökälä (14.8.90) Elit  - TWL/Tränare: Mika Tervala
Sami Tiainen (2.2.89) Elit  - TWL/Tränar sig själv
Tuulikki Laakkonen (27.9.84) Damer - IK-32/Tränare:  Pasi Ahlroos
Heidi Onger (6.8.95) Damer - IK-32/Tränar sig  själv
Cecilia Aintila (18.10.97) D 18 -  IK-32/Tränare:  Juha Aintila
Utmanargruppen 2015
Arttu Suvisaari (8.3.96) H 18 - Akilles/Tränare:  Patrik Hänninen
Max Puttonen (28.3.94) U23 - Akilles/Tränare:  Patrik Hänninen

Fältkoordinator Anders Bäckman lägger upp träningsprogrammet för gruppen för år 2015

 SJUTUSAN 2014

Sjutusangruppens träningsläger utomlands hölls på Mallorca 6-20.4.2014

Lägerprogrammet för tre grupper: lägerprogrammet

Sjutusangruppen 2013-2014    
Efternamn Förnamn Klass Förening Tränare
Aintila Cecilia D18 IK-32 Juha Aintila
Henttala Niklas H18 Akilles Joonas Henttala
Hänninen Aleksi H18 Akilles Kjell Carlström
Nordström Jonas H18 Akilles Kim Nordström
Hyvärinen Jaana Damer IK-32 tränar sig själv
Sten Emma Damer IK-32 tränar sig själv
Suvisaari Arttu H18 Akilles Patrik Hänninen
Suvisaari Eveliina Damer Akilles Patrik Hänninen
Utmanare      
Puttonen Max U23 Akilles Patrik Hänninen
Tunkkari Antto H18 GIF Ralf Sundstedt

Ansökningsblankett för Sjutusansystemet 2014 med kriterier (word format) , (pdf format) - RETURNERAS SENAST 15.10.2013
- Inbjudningsbrev 7-tusan 2014 (pdf) läger 25-27.10.2013
- program på lägret 25-27.10.2013 i Kuortane , Kuortane områdeskarta


SJUTUSAN 2013

Foton från träningsläger på Palma de Mallorca 6-20 april 2013

Välkommen på läger, här hittar du lägerprogrammet!

SFI:s sjutusangrupp åker iväg på träningsläger till Palma de Mallorca 6-20 april 2013!

Ansökningsblankett för Sjutusansystemet 2013 med kriterier (word format) , (pdf format)
Inbjudningsbrev 7-tusan 2013 (pdf) läger 18-21.10.2012
- underlag för val av 7-tusangrupper 2013 (pdf)
- valda till 7-tusan träningsgruppen (pdf)
 


SJUTUSAN 2012

Ansökningsblankett för Sjutusansystemet 2012 med kriterier (word format) , (pdf format
Inbjudningsbrev 7-tusan 2012 (pdf)
- underlag för val av 7-tusangrupper 2012 (pdf)
Lägerkallelse med program till 7-tusanlägret i Kuortane 21-23.10.2011 (pdf)

 

10.03
SFIM i simning Öppna SFI-mästerskapen i Impivaara Simhall
30.03
7-tusan läger 3