Kontaktuppgifter

Svenska Finlands Idrottsförbund r.f.

Vi flyttar till ny adress from 25.1.2018:

Gjuterivägen 10
00380 Helsingfors
FINLAND

sfi(at)idrott.fi

FO-nr. 0252163-5

Förbundssekreterare:
Björn Almark
bjorn.almark(at)idrott.fi
gsm +358-40-566 9181

Sportchef:
Petra Stenman
petra.stenman(a)idrott.fi
+358 40 7234777

SFI:s kansli finns i Sockenbacka i Helsingfors. Du kommer lättast till kansliet med lokatåg A, station Gjuteriet/Valimo.
De bussar som går längs Sockenbackavägen stannar också nära, t.ex. bussarna 14, 37, 38, 217, 218, 321, 322, 332.

Inloggning

Resultatgränser till FM hallsäsongen 2017

Fastslagna i tävlingsutskottet 9.11.2016
 
 

Hall-FM H/D, 18-19.02.2017, Jyväskyla

För seniorernas hall-FM finns två alternativa resultatgränser, ett hallresultat gjort år 2015-2016 alternativt 2016-2017 eller ett utomhusresultat gjort under år 2016:

    Herrar             Damer 
    hall/utomhus   hall/utomhus 
60 m                7,05 / 10,95   7,85 / 12,35 
200 m              22,80 / 22,25   26,20 / 25,30 
-i hall över 200 m:   22,50               25,80 
400 m              51,50 / 49,60   60,50 / 57,50 
-i hall över 200 m:   50,90               60,20 
800 m              1.56,00 / 1.54,50   2.16,00 / 2.15,00 
1500 m            4.00,00 / 3.56,50   4.38,00 / 4.38,00 
3000 m            8.45,00 / 8.35,00   10.15,00 / 10.15,00 
60 m häck    8,70 / 15,35   9,00 / 14,75 
300 m häck    41,00 / 57,25   47,00 /64,50
Höjd                 1.98 / 1.98    1.70 / 1.70 
Stav                  4.95 / 4.95   3.50 / 3.50 
Längd               7.00 / 7.00    5.75 / 5.80 
Tresteg            14.10 / 14.10   12.00 / 12.10 
Kula                  15.75 / 16.00   13.00 / 13.00 
4 x 1 varv     -                          - 
3000 m gång                                    Resultatgräns * 
5000 m gång   Resultatgräns *     
 
Resultatgränsen bör vara gjord i den gren som idrottaren ämnar delta i!  Observera att 60 m inomhus motsvaras av 100/110m ute.
 
Undantag:    I herrarnas och damernas 3000 m i hall duger även uppnådd resultatgräns på 5000 m.                             (Herrar 15.00,00 och damer 18.20,00)
 
*) Undantag: I gånggrenarna duger utomhusresultatgräns oberoende i vilken gånggren resultatet är gjort i! (alltså ett resultat som uppfyller kraven för resultatgräns som gällde år 2016) 
 
                                                               Herrar                                                   Damer 
 
3000 m gång                                         -                                                              15.30,00
5000 m gång                                         23.30,00                                                26.30,00
10 km gång / 10000 m gång                   49.30,00                                                 55.00
20 km gång / 20000 m gång                    1.42.00                                                  1.58.00
30 km gång                                            2.43.00                                                  -
50 km gång                                            4.45.00                                                  -
  
 

Ungdomarnas hall-FM,  H/D22-19-17,  24-26.2.2017, Åbo

I hall-FM för ungdomarna finns resultatgränser, enligt önskemål från arrangören endast i några grenar. Dessa resultatgränser kan vara uppnådda under förra (2015-2016) eller under nuvarande (2016-2017) hallsäsong eller också under förra (2016) utomhussäsongen.

    Herrar 17   Herrar 19   Damer 17   

Damer 19 

Stav   360   -   290   -
Längd   5,90   6,10   5,20   5,25
Tresteg   12,00   10,70   -   10,90
 
Dessutom finns tidtagningsgränser för ungdomarnas hall-FM i gånggrenarna. Gränsen bestämmer hur länge tidtagningen sker för de olika sträckorna. För att få placering och tid så bör idrottaren komma i mål före denna tidsgräns. Tidsgränsen används som alternativ till resultatgräns. 
 
H22-19   5000 m   Tidtagningsgräns: 35 min 
H17   3000 m   Tidtagningsgräns: 21 min 
D22-19-17   3000 m   Tidtagningsgräns: 21 min
 

 

För FM-hallmångkampen 4-5.3.2017 i Tammerfors

 
Inga resultatgränser!
 

 
 

Vinterkast-FM tävlingarna 2017

 (18.2 i Björneborg, 18.2 i Kaustby och i Tammerfors 18.2) För vinterkast-FM tävlingarna finns endast gränser i allmänna klassen. I ungdomsklasserna finns inga resultatgränser.
 
Spjut (Tammerfors)    Herrar 65.00    Damer 44.00
Slägga (Kaustby)     Herrar 57.00    Damer 51.00 
Diskus (Björneborg)    Herrar 47.00    Damer 41.00 
 
 

 
Domarjuryns ordförande slår fast ingångshöjder och ribbhöjningar i höjd- och stavhopp.