Kontaktuppgifter

Svenska Finlands Idrottsförbund r.f.
Nokiavägen 2-4
00510 Helsingfors
FINLAND

tfn +358-9-701 02245
fax +358-9-701 4927

sfi(at)idrott.fi

FO-nr. 0252163-5

ombudsman:
Björn Almark
bjorn.almark(at)idrott.fi
gsm +358-40-566 9181

Inloggning

FM-Resultatgränser 2018

Finlands Friidrottsförbund                                                            
Tävlingsutskottet

Resultatgränser till utomhus FM tävlingar 2018 (i pdf format)

 

Resultatgränser till utomhus FM tävlingar 2017 (i pdf format)
Fastslagna i tävlingsutskottet 28.2.2017
Ändringar på resultat/antal med bold text 

Startdatum för resultatgränserna är 1.5.2016

Kaleva spelen

ALLMÄNNA PRINCIPER

1. I tävlingen bör man alltid följa IAAF:s regler.
2. Mästerskapsreglerna följs normalt t.ex. vad gäller nedre åldersgräns.
3. Resultat bör uppnås i tävling som arrangeras av till SUL hörande förening, tävlingen skall
ha annonserats på kilpailukalenteri.fi för att vara statistikduglig, (föreningstävling duger
inte), eller finnas med i internationella tävlingskalendern.
4. I löpgrenar godkänns inte resultat från s.k. mix-tävlingar med undantag av 5 000 m och 10
000 m i tävlingar där inte draghjälp ges av andra könet.
5. Vindresultat godkänns inte. Undantag utgör mångkamperna där också vindresultat godkänns
som resultatgräns.
6. För löpsträckor upp till 800 m godkänns endast eltider.
7. Resultat gjorda för motsvarande grenar inomhus godkänns också.
8. För 5000 och 10000m räcker uppnådd resultatgräns på en av sträckorna. Observera att ett
sådant resultat endast ger rätt att anmäla sig till rankinglistan på den sträcka resultatet är
gjort på.

RANKING PRINCIPER

1. För varje gren finns ett bestämt antal idrottare som eftersträvas (bilaga 1)
2. Deltaganderätt erhåller alla som klarat gränserna till Kaleva spelen 2017 under tiden
1.5.2016 - 12.7.2017 (bilaga 2)
3. Om resultatgränsen inte uppnåtts, men idrottaren har, under tiden 1.1.2017 -12.7.2017,
uppnått den minimigräns som finns nämnd i bilaga 3, kan idrottaren anmäla sig till en s.k.
”väntelista”. Denna väntelista utgör den ranking från vilken idrottare ges deltaganderätt upp
till önskat antal.
4. I mångkamper, gång och på 10 000 m löpning kan minimigränsen uppnås under tiden
1.5.2016 – 12.7.2017.
5. Deltaganderätten enligt rankingen slås fast och delges efter att anmälningstiden gått ut
14.7.2017.
6. Ställningen kan följas i realtid på tilastopaja.fi
7. Juryn har möjlighet att ge deltaganderätt på begäran om särskilda skäl föreligger.
8. Dessutom beaktas möjligheten att utnyttja uppnådda resultatgränser i ersättande grenar i den
utsträckning som omnämns i mästerskapsreglerna från 1.4.2014. Resultat gjorda på 10000m
landsvägslopp godkänns inte. (enl.beslut i tävlingsutskottet 2.3.2016)
9. Noggrannare anmälningsinstruktioner finns på arrangörens hemsida.

 

ÖNSKAT ANTAL IDROTTARE                      Bilaga 1

följande lista finns önskat antal idrottare per gren i Kaleva spelen 2017
(Bold=ändrade sen 2016)

Herrar Gren Damer
24 100 m 24
24 200 m 24
24 400 m 24
24 800 m 24
16 1500 m 16
20 5000 m 20
20 10 000 m 20
24 110 m häck / 100 m häck 24
24 400 m häck 24
16 3000 m hinder 16
24 höjd 24
24 stav 24
24 längd 24
24 tresteg 24
20 kula 20
20 diskus 20
20 slägga 20
20 spjut 20
18 mångkamp 24

För tävlingsgång anges inget önskat antal idrottare


 

RESULTATGRÄNSER                                                                    Bilaga 2

Resultatgränser till Kaleva spelen 2017 (Bold=ändrade sen 2016)

Herrar Gren Damer
     
10.75 100 m 12.00
21.85 200 m 24.90
49.00 400 m 56.00
1:53.00 800 m 2:13.00
3:50.50 1500 m 4:30.00
14:50.00 5000 m 17:25.00
31:40.00 10 000 m 38:00.00
15.00 110 m häck / 100 m häck 14.35
55.00 400 m häck 63.00
9:35.00 3000 m hinder 11:20.00
2.00 höjd 1.74
5.00 stav 3.60
7.35 längd 5.95
14.50 tresteg 12.20
15.80 kula 13.00
51.00 diskus 45.50
65.00 slägga 57.00
73.00 spjut 49.50
6200 mångkamp 4600

Resultatgränser   löpning 3000m (ersättande gren för 5000m)

Herrar  Gren  Damer
8.30,00  3000 m  10.15,00

Resultatgränser   tävlingsgång                 

Herrar  Gång  Damer
3000 m  15.30,00
23.30,00  5000 m   26.30,00
49.30,00  10 km/10 000 m  55.00,00
1.42.00  20 km/20 000 m  1.58.00
2.43.00  30 km  -
4.45.00  50 km  -

 


Minimigränser                                                                                                             Bilaga 3

Om antalet anmälda idrottare som klarat resultatgränsen är färre än önskat, så kompletterar man antalet på basen av rankingen, dock under förutsättning att därpå följande minimiresultat har avklarats inom utsatt tid. (Bold=ändrade sen 2016)

Herrar Gren Damer
11.00 100 m 12.35
22.40 200 m 25.40
50.10 400 m 58.20
1:56.00 800 m 2:17.00
4:00.00 1500 m 4:42.00
15:30.00 5000 m 18:30.00
33:00.00 10 000 m 40:30.00
16.50 110 m häck / 100 m häck 15.00
58.50 400 m häck 67.00
10:10.00 3000 m hinder 12:30.00
1.90 höjd 1.65
4.60 stav 3.30
6.80 längd 5.65
13.90 tresteg 11.95
14.75 kula 11.80
45.00 diskus 40.00
57.00 slägga 50.00
68.00 spjut 43.00
5700 mångkamp 4000

 


H/D 22-19-17-16-klassernas FM-tävlingar

Inga resultatgränser.

 


I bangång används följande tidtagningsgränser:  

H22/19  10000 m 1h 10min 
D22/19  5000 m 35min
H17/16  5000 m 35min
D17/16  5000 m 35min

I resultatlistorna publiceras endast de idrottare vars tider underskrider nämnda gränser.
Denna gräns beskriver hur länge tidtagningen hålls igång på de olika sträckorna. För att få placering och tid i resultatlistan måste idrottaren komma i mål inom denna tid.


P/F 15-14-klassernas FM-tävlingar

Resultatgräns är åldersklassens egna A-klass resultat.
Obs! Inga resultatgränser för mångkamper i dessa åldersklasser.

Deltagande i lagtävling: Som resultatgräns för dessa åldersklassers lagtävling gäller årets B-klass multiplicerat med två. Exempel: Om B-klass i höjd är 141 cm så är resultatgränsen för deltaganderätt i lagtävling 282 cm. Föreningen kan också anmäla en reserv, i varje gren, som deltar i lagtävlingen. Alla deltagare bör dock minst ha klarat C-klass resultat i grenen. (Inga resultatgränser i mångkampens lagtävling)

  A B C     A B C
POJKAR 15         FLICKOR 15      
                 
100 m 12.30 12.85 13.80   100 m 13.40 13.95 14.80
300 m 40.60 43.00 45.50   300 m 44.70 46.80 49.50
800 m 2:16.00 2:26.00 2:36.00   800 m 2:33.00 2:43.00 2:53.00
2000 m 6:45.00 7:10.00 7:40.00   2000 m 7:40.00 8:10.00 8:40.00
100 m häck 15.80 16.80 17.80   80 m häck 13.10 13.95 14.90
300 m häck 45.00 47.00 50.00   300 m häck 49.50 52.00 54.50
1500 m hinder 5:35.00 6:00.00 6:35.00   1500 m hinder 6:20.00 6:45.00 7:20.00
höjd 1.62 1.50 1.38    höjd 1.49 1.39 1.26
stav 2.70 2.45 2.10   stav 2.20 1.95 1.60
längd 5.50 5.00 4.40   längd 4.90 4.50 3.90
3-steg 11.20 10.30 9.40   3-steg 10.20 9.50 8.60
kula 12.40 10.50 9.30   kula 10.20 9.40 8.40
diskus 36.00 32.00 27.00   diskus 28.00 24.00 19.00
slägga 36.00 31.00 25.00   slägga 32.00 26.00 21.00
spjut 48.00 42.00 33.00   spjut 34.00 29.00 23.00
3000 m gång 18:30.00 20:00.00 22:00.00   3000 m gång 19:30.00 21:00.00 23:00.00
                 
                 
  A B C     A B C
POJKAR 14         FLICKOR 14      
                 
100 m 12.70 13.35 14.40   100 m 13.55 14.15 14.90
300 m 42.00 44.60 47.30   300 m 45.50 47.70 50.50
800 m 2:21.00 2:31.00 2:43.00   800 m 2:34.00 2:44.00 2:58.00
2000 m 7:00.00 7:30.00 8:10.00   2000 m 7:45.00 8:15.00 8:50.00
100 m häck 16.60 17.60 18.80   80 m häck 13.35 14.40 15.60
300 m häck 46.00 48.00 51.00   300 m häck 50.00 52.50 55.00
1500 m hinder 5:50.00 6:15.00 6:50.00   1500 m hinder 6:30.00 6:55.00 7:30.00
 höjd 1.56 1.44 1.31   höjd 1.47 1.38 1.24
stav 2.60 2.30 1.90   stav 2.10 1.85 1.50
längd 5.15 4.65 4.10   längd 4.80 4.45 4.00
3-steg 10.20 9.40 8.50   3-steg 9.90 9.10 8.10
kula 11.20 9.80 8.60   kula 9.80 8.80 7.70
diskus 33.00 27.00 21.00   diskus 26.00 22.00 17.00
slägga 33.00 26.00 20.00   slägga 30.00 25.00 20.00
spjut 42.00 36.00 30.00   spjut 32.00 27.00 21.00
3000 m gång 19:30.00 21:00.00 23:00.00   3000 m gång 20:30.00 22:00.00 24:00.00

 FM-stafett 

I följande gren används tidtagningsgräns:
H/D               3x3000 m gång                   60 min

I resultatlistorna publiceras endast de lag vars tider underskrider nämnda gränser.
Denna gräns beskriver hur länge tidtagningen hålls igång på de olika sträckorna. För att få placering och tid i resultatlistan måste laget komma i mål inom denna tid.


FM-landsvägsgång

I följande gren används tidtagningsgräns:

Herrar 30 km 3h 15min 
Damer 20 km 2h 20min 
H22/19 20 km 2h 20min 
D22 20 km 2h 20min 
D19/17 10 km 1h 15min
H17 10 km 1h 15min

I resultatlistorna publiceras endast de lag idrottare vars tider underskrider nämnda gränser.Denna gräns beskriver hur länge tidtagningen hålls igång på de olika sträckorna. För att få placering och tid i resultatlistan måste idrottaren komma i mål inom denna tid.

 


FM-maraton

Resultatgränserna måste vara uppnådda på maraton, eller på halvmaraton, på officiellt uppmätt sträcka.

  Halvmaraton   Maraton
Herrar 1:17.00   2:51.00
Damer 1:33.00   3:30.00

 


 För övriga FM tävlingar 2017 används inte resultatgränser.