Kontaktuppgifter

Svenska Finlands Idrottsförbund r.f.

Vi flyttar till ny adress from 25.1.2018:

Gjuterivägen 10
00380 Helsingfors
FINLAND

sfi(at)idrott.fi

FO-nr. 0252163-5

Förbundssekreterare:
Björn Almark
bjorn.almark(at)idrott.fi
gsm +358-40-566 9181

Sportchef:
Petra Stenman
petra.stenman(a)idrott.fi
+358 40 7234777

SFI:s kansli finns i Sockenbacka i Helsingfors. Du kommer lättast till kansliet med lokatåg A, station Gjuteriet/Valimo.
De bussar som går längs Sockenbackavägen stannar också nära, t.ex. bussarna 14, 37, 38, 217, 218, 321, 322, 332.

Inloggning

SFI Friidrottens Föreningstränarfortbildning

SFI arrangerar fortbildningstillfällen i samarbete med VRIA / FSI och distrikten

Du kan också beställa / önska fortbildning till din förening

Kontakta Petra Stenman +358407234777, petra.stenman@idrott.fi

 

SFI i samarbete med PRehab teamet ordnar en utbildning i Kinesiotejpning under SFI-friidrottens 7-tusan läger 4.-6.12.2018. Kursen kan ta emot 2x12 personer . Grupp 1 kl 9.00-12.00 och Grupp 2. kl 13.00-16.00 vid Kuortane Idrottsinstituts simhall, massageutbildningens utrymmen. Som utbildare fungerar Katja Näsman. Kursens pris är 40€ och faktureras efter kursen. Anmälan senast 30.12.2018
Spamfilter
Skriv siffran 5 med bokstäver: