Kontaktuppgifter

Svenska Finlands Idrottsförbund r.f.

Gjuterivägen 10
00380 Helsingfors
FINLAND

sfi(at)idrott.fi

FO-nr. 0252163-5

Förbundssekreterare:
Björn Almark
bjorn.almark(at)idrott.fi
gsm +358 40 566 9181

Sportchef:
Petra Stenman
petra.stenman(a)idrott.fi
+358 40 723 4777

SFI:s kansli finns i Sportens hus i Sockenbacka i Helsingfors. Du kommer lättast till kansliet med lokatåg A, station Gjuteriet/Valimo.
De bussar som går längs Sockenbackavägen stannar också nära, t.ex. bussarna 14, 37, 38, 217, 218, 321, 322, 332.

Inloggning

Nyhetsarkiv

Tillbaka

Rapport från höstmötet och cyklingens premieringar

av Petra Stenman den 04.12.2018
(läst av 2025 besökare)

Nya vindar i SFI

Nya vindar i SFI

Svenska Finlands Idrottsförbunds höll sitt ordinarie höstmöte i samband med höstens ”Kick Off” –träningsläger på Kuortane Idrottsinstitut. I lägret deltog SFI:s idrottare och deras tränare i cykling och friidrott. Lägerledaren och SFI:s sportchef Petra Stenman hade fullt upp med att organisera det hela för de ca 200 adepterna. Utan de angagerade tränarna och ledarna vore det en övermäktig uppgift.

Cyklisterna som deltog med en liten men motiverad träningsgrupp leddes i år av den nye fältkoordinatorn Petter Mattsson.

Föreningen Borgå Akilles och dess cykelsektion erhöll ingravering i Borgå Energis vandringspris som bästa förening i förbundsmästerskapen.

Till årets cyklist i SFI utsågs Jaakko Hänninen (21). Han representerar Lahtisföreningen TWD Länken eller populärare TWL. Till Hänninens främsta merit var att vinna VM-brons i klassen U23 i det stentuffa landsvägs-loppet i Innsbruck i september i år.

 

SFI premierar i år hela 84 diplomtränare (cykling (10), friidrott (52) och simning (22), Eventuellt utökas skaran med en eller flera simtränare ännu i slutet av året då några tävlingar återstår inom simningen. Simninen premierar sina ledare och idrottare i samband med förbundsmästerskapen i Karleby 2-3 februari 2019.

 

Fyra diplomledare utsågs på förundsstyrelsemötet som hölls före höstmötet och dessa är:

Markus Kalliomäki (Esbo IF), Raoul Carlstedt (IF Nykarlebynejden), Ulrika Björkgren (IF Drott) och Leif Björkgren (IF Drott)

Björn "Nalle" Palm utsedd till Hedersmedlem i SFI

Förbundets höstmöte hölls traditionsenligt på Kuortane och utöver de stadgeenliga ärendena hade förbundsordförande Christine ”Tina” Suvanto en angenäm uppgift då hon fick gratulera Björn ”Nalle” Palm till titeln Hedersmedlem. Nalle har varit en verklig eldsjäl och ambassadör för SFI-cyklingen sedan år 1972! De senaste sex åren har han varit cykelrådets orförande.

Marek Salermo ny ordförande i cykelrådet

På höstmötet valdes Marek Salermo till cyklingens representant i förbundsstyrelsen och till hans suppleant Juha Aintila. Juha efterträder cykelrådets mångårige viceordförande Maria ”Mia” Bäckman. Mia Bäckman trappar också ned inom cyklingen och avgår från ordförandeposten i Sibbo Vargarnas cykelsektion. I kraftidrotten valdes en ny representant, nämligen Johan Kidron som blir Magnus Häggbloms suppleant i stället för Fredrik ”Fredde” Smulter som innehaft viceordförandeposten i SFIs kraftidrottsråd i många år.

 

I övrigt fick de nuvarande styrelsemedlemmarna fortsatt förtroende och styrelsesammansättningen (suppleanterna inom parentes) i SFI är följande:
Ordförande Christine Suvanto (Tua Piiroinen), I viceordförande Johan Storbjörk (Pia Björkqvist), II viceordförande Christian Jansson (Bror Myllykoski) och styrelsemedlemmarna Marek Salermo (Juha Aintila)/cykling, Mikaela Ingberg (Björn Stenvik)/friidrott, Magnus Häggblom (Johan Kidron)/Kraftidrott och Lotta Långström (Susanne Lindberg)/Simning

 

Förbundsstyrelsen håller sitt konstituerande möte den 7 januari 2019.

 

Tilläggsinformation fås av

Förbundssekreterare Björn ”Lillis” Almark, tfn 040 566 9181

Sportchef Petra Stenmanm tfn 040 723 4777