Förbundsstyrelsen 2020

Förbundsstyrelsen samlad under FSI:s idrottsgala 2020. Fr.v. Lotta Långström ( simning ordf. ) Anders Wikholm ( skattmästare ) , Marek Salermo ( cykling ordf. ), Mikaela Ingberg ( friidrott ordf), Inger Nabb ( styrelsens i-viceordf. ), Stefan Mutanen ( styrelsens ordf.), Magnus Häggblom ( kraftsport ordf.) Mikael Stjärnfeldt (II-viceordf)

Ordförande
Mutanen Stefan 050-3415207 stefan.mutanen(at)idrott.fi
I viceordf.
Nabb Inger 050-5120965 inger.nabb(at)idrott.fi
II viceordf.
Stjärnfelt Mikael 040-5830632 mikael.stjarnfelt(at)idrott.fi
CR-ordf.
Salermo Marek 044-5023081 marek.salermo(at)idrott.fi
FR-ordf.
Ingberg Mikaela 050-5355494 mikaela.ingberg(at)idrott.fi
KIR-ordf.
Häggblom Magnus 040-5578311 magnus.haggblom(at)idrott.fi
SR-ordf.
Långström Lotta 040-7785237 lotta.langstrom(at)idrott.fi

Suppleanter

CR-viceordf.Aintila Juha 040-5488494 juha.aintila(at)idrott.fi
FR-viceordf.Stenvik Björn 050-5217380 bjorn.stenvik(at)idrott.fi
KIR-viceordf.Kidron Johan 040-7584293 johan.kidron(at)idrott.fi
SR-viceordf. Lindberg Susanne 050-3675498 susanne.lindberg(at)idrott.fi
NÅID-suppl.Piiroinen Tua 050-5004322 tua.piiroinen.(at)idrott.fi
ÖID-suppl. Björkqvist Pia 040-5592654 pia.bjorkqvist(at)idrott.fi
ÅID-suppl. Hellström Claes 0457-3422577claes.hellstrom(at)idrott.fi