Kontaktuppgifter

Svenska Finlands Idrottsförbund r.f.

Gjuterivägen 10
00380 Helsingfors
FINLAND

sfi(at)idrott.fi

FO-nr. 0252163-5

Förbundssekreterare:
Björn Almark
bjorn.almark(at)idrott.fi
gsm +358 40 566 9181

Sportchef:
Petra Stenman
petra.stenman(a)idrott.fi
+358 40 723 4777

SFI:s kansli finns i Sportens hus i Sockenbacka i Helsingfors. Du kommer lättast till kansliet med lokatåg A, station Gjuteriet/Valimo.
De bussar som går längs Sockenbackavägen stannar också nära, t.ex. bussarna 14, 37, 38, 217, 218, 321, 322, 332.

Inloggning

Svenska Finlands Idrottsförbund

Förbundets namn är Svenska Finlands Idrottsförbund SFI r.f. och dess hemort är Helsingfors stad. I dessa stadgar används för förbundets förkortningen SFI. Förbundets officiella språk är svenska.
SFI är anslutet till Finlands Svenska Idrott FSI r.f. och följer i sin verksamhet den distriktindelning som FSI antagit, vilken omfattar verksamheten inom Nyland-Åbolands Idrottsdistrikt r.f., Ålands Idrottsdistrikt r.f. och Österbottens Idrottsdistrikt r.f.

SFI:s syftemål är att utgöra ett specialförbund för idrottsföreningar inom områden i Finland med svenskspråkig befolkning och med en verksamhet, som omfattar cykling, friidrott, kraftidrott och simsport. Sitt syftemål förverkligar SFI genom att

  •  organisera verksamheten på ovannämnda idrotters område
  •  arbeta och verka för en tävlingsinriktad helhetsutveckling av dessa idrotter
  •  väcka intresse för sunda kroppsövningar och gynna utbildandet av framstående tävlingsidrottare
  •  understryka och kräva att idrotten utövas i enlighet med gällande tävlingsregler och på etiskt och moraliskt godtagbara grunder
  •  i övrigt sprida insikter om och betydelsen av fysisk fostran.
     

Verksamhetens centrala idé bygger på att SFI skall fungera som en intressebevakare för  föreningar och enskilda utövare inom idrotten på svenska i Finland. Detta bör ske i nära samarbete med alla parter.

 

Många är de grenar som stått på SFI:s agenda under årens lopp: gymnastik, tennis, friidrott, bandy, brottning, boxning, tyngdlyftning, cykling, fotboll, skidåkning (inkl. backhoppning), skridskoåkning (konståkning och hastighetsåkning), skytte, orientering och simning. Alla har det funnits med i verksamheten men i dag återstår på programmet enbart fyra grenar; cykling, friidrott, styrkelyft och simning. De tidigare grenarna har uppgått i andra förbund eller bildat egna.

Alla fyra SFI idrottsformer har under hela 2000-talet skördat stora framgångar på den inhemska idrottsmarknaden. Både cykel- och simsporten representerar idag omkring en fjärdedel av hela den finländska elitidrotten, medan friidrotten under 2000-talet vuxit från dryga 8 till nästan 15 procent. Styrkelyftarna är i antal räknade inte så särskilt många, men är desto framgångsrikare såväl på nationell som på internationell nivå.
Flera världsmästare och VM-medaljörer, Europamästare och EM-medaljörer har korats framförallt i styrkelyft, men också i friidrott och simning. En handfull cyklister livnär sig som proffscyklister i Europa.