Kontaktuppgifter

Svenska Finlands Idrottsförbund r.f.
Nokiavägen 2-4
00510 Helsingfors
FINLAND

tfn +358-9-701 02245
fax +358-9-701 4927

sfi(at)idrott.fi

FO-nr. 0252163-5

ombudsman:
Björn Almark
bjorn.almark(at)idrott.fi
gsm +358-40-566 9181

Inloggning

FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTEN 2015


Förbundsstyrelsemötena år 2015 hålls enligt följande:

(med förbehåll för ändringar)

Tidpunkt kl Plats tema
21.01.2015 16.30 Förbundskansliet, H:fors SFI-1.2015 Styrelsen konstitueras
12.03.2015 16.30 Stora Robertsgatan 20-22, H:fors SFI-2.2015 Bokslutsmöte
12.04.2015 11.00 Förbundskansliet H:fors SFI-3.2015 vårmötesförberedelser
12.04.2015 14.00 Förbundskansliet, H:fors SFI vårmöte 2015
26.05.2015 19.00 Yrkeshögskolan Arcada, H:fors SFI-4.2015 Uppföljningsmöte
25-26..09.2015 16.30 Helsingfors SFI-5.2015 strategimöte
14.11.2015 11.00 Förbundskansliet, H:fors SFI-6.2015 höstmötesförberedelser 
14.11.2015 14.00 Förbundskansliet, H:fors SFI höstmöte 2015