Bilder från SFI evenemang

Kontaktuppgifter

Svenska Finlands Idrottsförbund r.f.

Vi flyttar till ny adress from 25.1.2018:

Gjuterivägen 10
00380 Helsingfors
FINLAND

sfi(at)idrott.fi

FO-nr. 0252163-5

Förbundssekreterare:
Björn Almark
bjorn.almark(at)idrott.fi
gsm +358-40-566 9181

Sportchef:
Petra Stenman
petra.stenman(a)idrott.fi
+358 40 7234777

SFI:s kansli finns i Sockenbacka i Helsingfors. Du kommer lättast till kansliet med lokatåg A, station Gjuteriet/Valimo.
De bussar som går längs Sockenbackavägen stannar också nära, t.ex. bussarna 14, 37, 38, 217, 218, 321, 322, 332.

Inloggning

Aktuellt SFI

Tillbaka

av webansvarig den 17.01.2018
(läst av 1501 besökare)

WADC konferensen 11-14.1.2018 i Lund, Sverige

World Aquatic development conference arrangerades för fjärde gången och jag hade möjligheten att
delta. Senast jag var med var på den första konferensen som arrangerades 2012. Mina förväntningar
inför konferensen var stora och jag hoppades lära mig mycket. Konferensen i sig själv har funnit sitt
forum. Närmare 300 deltagare uppdelades i två kategoirer: ”Competitive” för tävlingsinriktade och
”Learn to swim” som riktade sig till simlärare och instruktörer.
Första dagen av fyra gick ut på att hitta de naturliga rörelsemönstren, aktivering, uppvärmning,
biomekanik, koppling mm. Andra dagen inleddes av japanska föreläsare som berättade om de
japanska tränings metoderna, hur deras simningssystem fungerar. I Japan finns det imponerande
mängder med utövare och tävlingssimmare med licens finns det långt över tvåhundratusen.
Jämförelsevis kan nämnas att vi i Finland har ca 6000 simmare med licens. Simhallar finns det i Japan
över 35 tusen, varav 2500 hallar bara i Tokyo. På juniorsidan hade Japanerna så hårda tidsgränser på
sina mästerskap att om vi i Finland hade samma gränser så skulle våra tävlingar vara små, mycket
små. På den andra konferensdagen inledde också kanadensiska simförbundet sin föreläsnings-serie:
mycket handlade om planeringen inför OS i RIO. Samma dag höll slovenska Sara Isakovic sin första
föreläsning. Sara vann Olympiskt silver på 200 m frisim i Peking 2008 och hon har studerat psykologi i
USA på University of California, där hon samtidigt tränade simning med Teri McKeever. Hon föreläste
på ett imponerande sätt om den mentala biten i idrott. Även konferensens följande två dagar
fortsatte i samma stil med intressanta föreläsningar och givande diskussioner vid kaffebordet.
Sammanfattningsvis kan jag säga att jag imponerades mest av Sara Isakovic’s presentationer och av
kanadensarnas noggrannhet. Min landsman Jukka Shemeikka från Rovaniemi hade även han en
intressant föreläsning som handlade om ett modernt tänkesätt om uppvärmning. Jag saknade dock
mera konkreta exempel på saker som fungerat bra för andra tränare och hade gärna också hört
någon framgångsberättelse.
Viktiga ord som upprepades i olika sammanhang under hela konferensen var bl.a. Vision, Mission,
Värde, Känsla, Naturlighet, Planering, Adaptera, Crossover, Awareness, Lyssna, Göra, Relax, Focus,
Förbereda, Develop.

Tack för att jag fick möjlighet att vara med på ett hörn!
Jari Kallio
SFI Fältkoordinator