Bilder från SFI evenemang

Kontaktuppgifter

Svenska Finlands Idrottsförbund r.f.

Vi flyttar till ny adress from 25.1.2018:

Gjuterivägen 10
00380 Helsingfors
FINLAND

sfi(at)idrott.fi

FO-nr. 0252163-5

Förbundssekreterare:
Björn Almark
bjorn.almark(at)idrott.fi
gsm +358-40-566 9181

Sportchef:
Petra Stenman
petra.stenman(a)idrott.fi
+358 40 7234777

SFI:s kansli finns i Sockenbacka i Helsingfors. Du kommer lättast till kansliet med lokatåg A, station Gjuteriet/Valimo.
De bussar som går längs Sockenbackavägen stannar också nära, t.ex. bussarna 14, 37, 38, 217, 218, 321, 322, 332.

Inloggning

Aktuellt SFI

Tillbaka

Gemensamma ansökan till gymnasierna börjar 20.2 och fortsätter fram till 13.3.2018 kl 15

av Petra Stenman den 31.01.2018
(läst av 1726 besökare)

Intresserad av att studera vid Vörå idrottsgymnasium?

Ansökningsblankett

Läs mer:  https://www.vora.fi/dagvard-och-utbildning/utbildning/vora-samgymnasium-idrottsgymnasium/

Vria hemsida

Har du frågor?

Du kan kontakta

Verksamhetsledare VRIA
Mikaela Ingberg
mikaela.ingberg(at)vsua.fi
050 5355 494

 

Studiehandledare Vörå Idrottgymnasium

Roland Villför ( Tränare (skidåkning), studiehandledare )

Mobil:+358 40 771 8988

E-post:roland.villfor@edu.vora.fi

Adress:Vörå samgymnasium - idrottsgymnasium, Vöråvägen 305, 66600 Vörå