Bilder från SFI evenemang

Kontaktuppgifter

Svenska Finlands Idrottsförbund r.f.

Vi flyttar till ny adress from 25.1.2018:

Gjuterivägen 10
00380 Helsingfors
FINLAND

sfi(at)idrott.fi

FO-nr. 0252163-5

Förbundssekreterare:
Björn Almark
bjorn.almark(at)idrott.fi
gsm +358-40-566 9181

Sportchef:
Petra Stenman
petra.stenman(a)idrott.fi
+358 40 7234777

SFI:s kansli finns i Sockenbacka i Helsingfors. Du kommer lättast till kansliet med lokatåg A, station Gjuteriet/Valimo.
De bussar som går längs Sockenbackavägen stannar också nära, t.ex. bussarna 14, 37, 38, 217, 218, 321, 322, 332.

Inloggning

Aktuellt SFI

Tillbaka

Esbo Idrottsförening söker efter en verksamhetsledare till heldagstjänst, för att ansvara för föreningens mångsidiga verksamhet. Ansökningstiden tom 18.2.

av Petra Stenman den 09.02.2018
(läst av 1534 besökare)

Esbo IF söker verksamhetsledare

Esbo Idrottsförening söker efter en verksamhetsledare till heldagstjänst, för att ansvara för föreningens mångsidiga verksamhet.

Esbo IF är en idrottsförening med ca 1800 medlemmar, vi har verksamhet i sektionerna: friidrott, gymnastik (allt från barn till vuxna) samt vuxenverksamhet: bowling, handboll, volleyboll och motion.


Till arbetsuppgifterna hör att sköta den operativa verksamheten och utvecklingen av vår verksamhet. Som egenskaper bör du: vara social, vara systematisk, ha förmåga till självstyrt arbete, dessa egenskaper ger förutsättningar till att sköta arbetet som verksamhetsledare. Vi erbjuder ett utmanande och meningsfullt arbete och du har sannerligen möjlighet att påverka ditt arbetes resultat.


Av den sökande önskar vi kunnande och hög motivation till följande uppgifter:
• Erfarenhet och kunskap inom idrottsverksamhet riktad till barn, ungdomar och vuxna inom en ideell förening
• En klar syn på hur man utvecklar och upprätthåller en framgångsrik idrottsverksamhet för barn, ungdomar och vuxna.
• Delta i utvecklingen av föreningens strategi och målsättningar i samråd med föreningens styrelse och arbetsutskott
• Till uppgiften lämplig utbildning (idrottsbetonad)
• Språkkunskaper: kunna kommunicera i tal och skrift på svenska och finska
• Förmåga att arbeta på egenhand, viljan att arbeta även på kvällar och veckoslut
• Kan strukturerat planera, dokumentera och rapportera sitt arbete
• Deltagande i arrangerandet av föreningens tävlingar och evenemang (föreningstävlingar och -läger, distriktstävlingar och t.ex. Strandmaraton mm)
• Rekrytering av tränare, instruktörer, lagledare (ansvariga föräldrar) och funktionärer enligt behov
• Samarbete med grenförbunden och övriga samarbetsparter (Esbo Stad, samarbetsföreningar)
• Fungera som förman åt föreningens övriga anställda
• Vid behov fungera som tränare eller dragare


Arbetsuppgiften är på heltid, enligt diskussion med den sökande kan även andra lösningar vara möjliga. Den anställda har en prövotid på 4 mån. Verksamhetsledarens förman är föreningens ordförande.


Skicka en fritt formulerad ansökan med löneanspråk senast 18.2.2018 per e-mail till: anders.wikholm70@gmail.com


Tilläggsupgifter ges av föreningens ordförande, Anders Wikholm 050 3410171 anders.wikholm70@gmail.com