Sammandrag över information från Finlands Friidrottsförbund (SUL)

FINLANDS FRIIDROTTSFÖRBUND HAR UPPDATERAT SINA INSTRUKTIONER FÖR SÄKER TÄVLING UNDER CORONATIDEN

Man har tagit i beaktande de nya instruktionerna som myndigheterna har gett angående arrangemang av evenemang utomhus from 1.7. och hur instruktionerna ändrar till hösten.