Sjutusanläger

SJUTUSANVERKSAMHET 2023-2024

SFI kommer att ha en Sjutusangrupp 2023–2024. Ansökan till Sjutusangruppen är öppen till den 12 november. Det första lägret hålls i början av 2024.

Kriterierna för inval i Sjutusangruppen finns här:

ANSÖKNINGSBLANKETT

Anmälningsformulär:

https://forms.gle/q9rqKCV8DcpYUWbu7

LÄGERDATUM

Första lägret i januari 2024.