Sjutusanläger

SJUTUSANVERKSAMHET 2023-2024

Ansökan till Sjutusangruppen öppnar i slutet av sommaren. SFI kommer att ha en Sjutusangrupp 2023–2024. Lägerdatumen är ännu öppna, men det första lägret hålls troligtvis i början av 2024.

Kriterierna för inval i Sjutusangruppen finns här:

ANSÖKNINGSBLANKETT

Länk till ansökan publiceras här i slutat av sommaren.

LÄGERDATUM

Öppet.