Sjutusangrupperna

SFI arrangerar tre Sjutusanläger i Kuortane för friidrottare varje träningssäsong. Lägren är i första hand för idrottare som tävlar i 17-årsklassen och äldre. Vi hoppas också att idrottarnas personliga tränare deltar i lägren.

Vi har gjort en del förändringar i lägersystemet och finansieringen 2024–2025. På grund av en ansträngd ekonomi inom förbundet blir höstlägret 2024 helt självfinansierat för alla. Vi hoppas att detta ska vara ett undantag och att förbundet igen kan delta i kostnaderna hösten 2025. 

Läger och kostnader:

Höstlägret, 24–27 oktober 2024: Självfinansierat för alla idrottare och tränare. Enligt de uppgifter vi har i dag är kostnaden för tre dagar (fredag–söndag) 160 euro och för fyra dagar (torsdag–söndag) 240 euro.

Vinterlägret, 2–5 januari 2025: Elitgruppens idrottare och tränare bekostas till 50 procent. Utvecklingsgruppens tränare bekostas till 30 procent.

Vårlägret, 27–30 mars 2025: Elitgruppens idrottare och tränare bekostas till 50 procent. Utvecklingsgruppens tränare bekostas till 30 procent.

Torsdagsdygnet är helt självfinansierat för alla. Huvudsakliga lägerdagar är fredag–söndag.

Ifall kostnadsläget förändras kan också SFI bli tvunget att ändra förbundets finansieringsgrad.

SFI fakturerar föreningarna för lägerkostnaderna.

Alla som antas till Sjutusangruppen betalar en skolningsavgift på 40 euro, som faktureras föreningarna på hösten.

Kriterier för inval:

Från och med hösten har vi två kategorier av idrottare i Sjutusan, elitgruppen och utvecklingsgruppen.

Till elitgruppen väljs idrottare utgående från resultatens rankingpoäng (poänggränserna finns på Tilastopaja) enligt följande:

Herrar/damer: 9 poäng

H/D22: 7 poäng

H/D19: 5 poäng

H/D17: 5 poäng

Till utvecklingsgruppen väljs i huvudsak idrottare med A-klassresultat i egen åldersklass. SFI kan även välja idrottare som inte har uppnått A-klassresultat till utvecklingsgruppen om det finns vägande skäl för det. Deltagande i SFI-mästerskapen räknas till idrottarens fördel i uttagningen till Sjutusangruppen.

En idrottare som väljs till Sjutusangruppen är garanterad en plats i två år, men idrottaren ska ändå lämna in en ansökan varje år.

Åland har några egna platser i Sjutusangruppen, men även åländska idrottare ansöker till Sjutusangruppen på samma sätt som alla andra.

SFI förutsätter att alla idrottare (gärna också tränare) har gjort en antidopningsutbildning, antingen “Rent spel är bäst” eller “I run clean”. Intyg över avlagd utbildning ska lämnas in i samband med ansökan till Sjutusangruppen.

Ansökan till Sjutusangrupperna 2024–2025 öppnar i september. Ansökan ska lämnas in inom utsatt tid för att beaktas.

Mera information:

Petra Stenman eller Mikael Nordman

Kommande läger

Säsongen 2024-2025

24-27.10-2024
2.-5.1.2025
27.-30.3.2025

Säsongen 2025-2026

23-26.10.2025
22.1-25.1.2026
26-29.3.2026
22-25.10.2026