7-tusanläger

7-TUSAN LÄGERSYSTEMET 2018-2019

Ansökan 2018-2019 (här lägger man in länken till Google Forms)


Lägerstruktur, Ansökan och Gruppkrav
Lägerstruktur

Lägergrupperna är två, en Elitgrupp och en Utmanargrupp Beroende av antalet valda idrottare som önskar medverka i 7-tusanverksamheten under hela träningssäsongen, bildas olika många grupper per grengrupp. Utgångsläget är att grupper finns i sprint, långsprint, häcklöpning, medel- och långdistans, alla hopp- och kastgrenar och i mångkamp och att verksamheten struktureras så, att man kan ha både gemensamma och specifika samlingar/träningar. Under lägren har vi utbildning i anti-doping, regelverk och träning /tävling och prehab. Under denna säsong har man möjlighet att utbilda sig till Steg 2 domare.

Lägerdatum 2018-2019

(8) 9-11.11.2018
(3) 4-6.1.2019
(13) 15-17.3.2019

Avsikten med de förlängda ( torsdag-söndag ) lägren är, att få en längre träningsperiod i lägermiljö. Extradygnet ( torsd-fred)  är i första hand avsett för idrottare/tränare i Elitgruppen och längre hunna idrottare i Utmanargruppen och faktureras direkt till föreningen.

Kostnader

Alla idrottare som är med i verksamheten betalar en utbildningsavgift på 30€ för tre lägeromgångar ( säsongen 2018-2019). Med det får vi också skött alla avgifter som tillkommer när det sker avbokningar etc. Men också våra GGT:s/Prehab gruppens arvoden / km ersättningar. 

Elitgruppens lägerkostnader i Kuortane, både vad gäller aktiva och deras personliga tränare, sköts av SFI friidrott.

Utmanargruppens lägerkostnader ( A-klassfriidrottarnas och deras personliga tränare)

  • SFI Friidrott står föra alla närvarande minst A-klassidrottares personliga tränaresi Kuortane under höstlägret, medan distrikten betalar tränarnas januari- och aprilläger.
  • De aktivas lägerkostnader sköts på de två första lägren av deras förening (eller av annan part) medan distrikten står för lägerkostnaderna i april.
  • Extradygnet (torsd-fred) är i första hand avsett för idrottare/tränare i Elitgruppen och längre hunna idrottare i Utmanargruppen och faktureras direkt till föreningen.
Gruppkrav

SFI Friidrotten betonar att när ansöker till 7-tusan verksamheten så förbinder man sig också till hela hela lägerverksamheten (= alla läger fred-sönd) och att den aktiva ställer upp i på SFIM och egna FM tävlingar och även Stafett FM (om föreningen så önskar ) och att han/hon idrottar dopingfri.  Dessutom förutsätter vi att alla som deltar i verksamheten gör upp en årsplan med sin tränare för sitt idrottande och att idrottaren dokumenterar sitt tränande ( skriver träningsdagbok)

Friidrottsrådet betonar att resultatkraven är riktgivande och inte skall tolkas som absoluta, eftersom skador, sjukdomar eller möjliga andra orsaker kan spela spratt för vem som helst. Avsikten är att ge så många utvecklingsdugliga A- klassfriidrottare som möjligt, så rättvisa förutsättningar som möjligt till den hjälp SFI Friidrotten kan ge.

A-klass 2018

Riktgivande prestations- och resultatkrav för Elitgruppen är:

  • Ålder : 2001 eller tidigare födda, FM-placering 1-4/6 i klass H/D, FM-placering 1-3 i klasser H/D22+19 +de sammanslagna resultaten i klasserna H/D17+16 och/eller landslagsrepresentation i samma åldersklasser och/eller statistikplacering 1-6 i klass H/D och 1-3 i klasser H/D22+19 + den sammanslagna klassen för 17+16-åringar.

Riktgivande resultatkrav för Utmanargruppen är:

  • Född 2003 eller tidigare och A-klassresultat i åldersklassen H/D17 eller äldre. För klassen P/F15 gäller H/D17 års resultatkrav ( med lite Grengrupptränarens analys i de grenar som har andra vikter/höjder/sträckor) Friidrottsrådet betonar att rådet i valsituationen enligt bästa förmåga gör en analys på idrottarens resultatutveckling för de senaste åren, en typbedömning och en uppföljning av deltagande i FM- och SFIM-tävlingarna 2018 utgående från de uppgifter rådet då har att tillgå.
Hur ansöker man till 7-tusan?

Ansökning till lägerverksamheten sker via SFI:s hemsida och anmälningslänken där under perioden 24.9-15.10 2018

De idrottare som representerar en SFI-förening och med minst A-klassresultat i klasserna H/D 17+19+22+H/D, födda 2003 eller tidigare har möjlighet att söka till 7-tusan lägersystemet. På lägret informeras idrottarna och deras personliga tränare om vad 7-tusanbegreppet innebär och innehåller.

Friidrottsrådet/distriktens friidrottsstyrelser utser 7-tusangruppern inom oktober månad 2018. Idrottarna meddelas genom epost om ansökan godkänts. 

Idrottare/tränare som av någon anledning inte fyller ovanstående krav, men som absolut önskar vara med i 7-tusanverksamheten, skall även fylla i ansökningsblanketten och informera om sin situation i rutan ”Övrig information” på anmälningsblanketten. SFI strävar till att beakta tex sjukdom och skador och har en Rehab grupp till förfogande för att hjälpa de idrottare som kämpar med skador.

Alla som ansökt meddelas om beslutet till den personliga e-postadress de angett. Grupperna publiceras efter det på förbundets hemsida.

Helsingfors 20.9.2018

Petra Stenman

Sportchef
Svenska Finlands Idrottsförbund

Kontakta mig:

petra.stenman(at)idortt.fi

+358407234777