7-tusan läger

Lägerdatum i framtiden

2020-2021
 • 22.10.-25.10.2020
 • 7.1-10.1.2021
 • 1.4-4.4.2021

7-tusan lägersystemet 2019-2020


Lägerstruktur, Ansökan och Gruppkrav

Lägerstruktur

Lägergrupperna är två, en Elitgrupp och en Utmanargrupp Beroende av antalet valda idrottare som önskar medverka i 7-tusanverksamheten under hela träningssäsongen, bildas olika många grupper per grengrupp. Utgångsläget är att grupper finns i sprint, långsprint, häcklöpning, medel- och långdistans, alla hopp- och kastgrenar och i mångkamp och att verksamheten struktureras så, att man kan ha både gemensamma och specifika samlingar/träningar. Under lägren har vi utbildning i anti-doping, regelverk och träning /tävling och prehab. Under denna säsong har vi startat upp en ny verksamhet kring Mental träning.

Lägerdatum 2019-2020
 • (24) 25-27.10.2019
 • (9) 10-12.1.2020
 • (26) 27-29.3.2020

Avsikten med de förlängda ( torsdag-söndag ) lägren är, att få en längre träningsperiod i lägermiljö. Extradygnet ( torsd-fred)  är i första hand avsett för idrottare/tränare i Elitgruppen och längre hunna idrottare i Utmanargruppen och faktureras direkt till föreningen.

Kostnader

Alla idrottare som är med i verksamheten betalar en utbildningsavgift på 30€ för tre lägeromgångar ( säsongen 2019-2020). Med det får vi också skött alla avgifter som tillkommer när det sker avbokningar etc. Men också våra GGT:s / Prehab och Mentis gruppens arvoden / km ersättningar. 

Elitgruppens lägerkostnader i Kuortane, både vad gäller aktiva och deras personliga tränare, sköts av SFI friidrott.

Utmanargruppens lägerkostnader ( A-klassfriidrottarnas och deras personliga tränare)

 • SFI Friidrott står föra alla närvarande minst A-klassidrottares personliga tränares Kuortane under höstlägret, medan distrikten betalar tränarnas januari- och aprilläger.
 • De aktivas lägerkostnader sköts på de två första lägren av deras förening (eller av annan part) medan distrikten står för lägerkostnaderna i april.
 • Extradygnet (torsd-fred) är i första hand avsett för idrottare/tränare i Elitgruppen och längre hunna idrottare i Utmanargruppen och faktureras direkt till föreningen.
Gruppkrav

SFI Friidrotten betonar att när ansöker till 7-tusan verksamheten så förbinder man sig också till hela hela lägerverksamheten (= alla läger fred-sönd) och att den aktiva ställer upp i på SFIM och egna FM tävlingar och även Stafett-FM (om föreningen så önskar ) och att han / hon idrottar dopingfri.  Dessutom förutsätter vi att alla som deltar i verksamheten gör upp en årsplan med sin tränare för sitt idrottande och att idrottaren dokumenterar sitt tränande ( skriver träningsdagbok)

Riktgivande prestations- och resultatkrav för Elitgruppen är:

 • Ålder : 2002 eller tidigare födda, FM-placering 1-4/6 i klass H/D, FM-placering 1-3 i klasser H/D22+19 +de sammanslagna resultaten i klasserna H/D17+16 och/eller landslagsrepresentation i samma åldersklasser och/eller statistikplacering 1-6 i klass H/D och 1-3 i klasser H/D22+19 + den sammanslagna klassen för 17+16-åringar.

Riktgivande resultatkrav för Utmanargruppen är:

 • Född 2004 eller tidigare och A-klassresultat i åldersklassen H/D17 eller äldre. För klassen P/F15 gäller H/D17 års resultatkrav ( med lite Grengrupptränarens analys i de grenar som har andra vikter/höjder/sträckor) Friidrottsrådet betonar att rådet i valsituationen enligt bästa förmåga gör en analys på idrottarens resultatutveckling för de senaste åren, en typbedömning och en uppföljning av deltagande i FM- och SFIM-tävlingarna 2018 utgående från de uppgifter rådet då har att tillgå.

Friidrottsrådet betonar att resultatkraven är riktgivande och inte skall tolkas som absoluta, eftersom skador, sjukdomar eller möjliga andra orsaker kan spela spratt för vem som helst. Avsikten är att ge så många utvecklingsdugliga A-klassfriidrottare som möjligt, så rättvisa förutsättningar som möjligt till den hjälp SFI Friidrotten kan ge.

Hur ansöker man till 7-tusan?

Ansökning till lägerverksamheten sker via SFI:s hemsida och anmälningslänken.

De idrottare som representerar en SFI-förening och med minst A-klassresultat i klasserna H/D 17+19+22+H/D, födda 2004 eller tidigare har möjlighet att söka till 7-tusan lägersystemet. På lägret informeras idrottarna och deras personliga tränare om vad 7-tusanbegreppet innebär och innehåller.

Friidrottsrådet/distriktens friidrottsstyrelser utser 7-tusangruppern inom oktober månad 2018. Idrottarna meddelas genom epost om ansökan godkänts. 

Idrottare/tränare som av någon anledning inte fyller ovanstående krav, men som absolut önskar vara med i 7-tusanverksamheten, skall även fylla i ansökningsblanketten och informera om sin situation i rutan ”Övrig information” på anmälningsblanketten. SFI strävar till att beakta tex sjukdom och skador och har en Rehab grupp till förfogande för att hjälpa de idrottare som kämpar med skador.

Alla som ansökt meddelas om beslutet till den personliga e-postadress de angett. Grupperna publiceras efter det på förbundets hemsida

Petra Stenman , Sportchef
Svenska Finlands Idrottsförbund

Kontakta mig:

petra.stenman(at)idortt.fi

+358407234777