MENTIS

Teamet har uppkommit spontant genom att det finns ett behov för Mental träning bland våra idrottare och tränare. Teamet har tagit som sin hjärtesak att starta ett projekt för att sänka tröskeln för diskussionen och användet av mental träning i den dagliga träningen bland idrottare och tränare.  Vi vill i ett tidigt skede kunna hjälpa idrottare och tränare och i ett tidigt för att kunna undvika psykisk ohälsa. Mentis teamet påpekar att vi håller på med friskvård. Projektet riktar sig till idrottare och tränare i våra medlemsföreningar. Idrottarna är i tonåren och uppåt.

Teamet jobbar via tränare och idrottare på SFI:s läger och via tillfällen mellan lägren. Deltagandet är frivilligt. Planen är att köra 2-3 år till en början.

Eva-Maria, Anki, Amy, Anna

Petra Stenman , administrerare

Anki Brandtberg mental tränare Vasa

Amy Skogberg  mental tränare Nyland

Eva-Maria Strömholm, mental tränare Österbotten

Anna Nordmyr, mental tränare Österbotten