MENTIS

Teamet har uppkommit spontant genom att det finns ett behov för Mental träning bland våra idrottare och tränare. Teamet har tagit som sin hjärtesak att starta ett projekt för att sänka tröskeln för diskussionen och användandet av mental träning i den dagliga träningen bland idrottare och tränare.  Vi vill i ett tidigt skede kunna hjälpa idrottare och tränare och i ett tidigt för att kunna undvika psykisk ohälsa. Mentis teamet påpekar att vi håller på med friskvård. Projektet riktar sig till idrottare och tränare i våra medlemsföreningar. Idrottarna är i tonåren och uppåt.

Teamet jobbar via tränare och idrottare på SFI:s läger och via tillfällen mellan lägren. Deltagandet är frivilligt. Planen är att köra 2-3 år till en början.

Eva-Maria, Anki, Amy, Anna

KONTAKTUPPGIFTER

  • Amy Skogberg mental tränare Nyland ( 040 727 5636)
  • Eva Maria Strömsholm mental tränare Österbotten ( 050-590 1927)
  • Anki Brandtberg mental tränare Österbotten ( 050-3434648
  • Anna Nordmyr mental tränare Österbotten( 050-386 4481)
  • Johan Åminne mental tränare Nyland ( 044-5454258)
  • Petra Stenman , administrerare ( 044-7234777)