Förtjänstmärken

Ansök om förtjänstmärken här

SFI har uppdaterat sina statuter för förtjänstmärkena och föreningarna kan ansöka om SFI:s utmärkelsetecken genom att skicka en fritt formulerad ansökan till förbundskansliet: SFI Förtjänstmärken Sportens hus Gjuterivägen 10 00380 Helsingfors eller genom att skicka epost till adressen sfi@idrott.fi