Jämställdhet och likabehandling

Svenska Finlands Idrottsförbund har gått in för att medvetet arbeta för att öka jämställdhet och likabehandling inom förbundet och dess medlemsföreningar. Dessa riktlinjer är uppgjorda för att upprätthålla en inkluderande och attraktiv idrottsverksamhet.

Är er förening ” up to date ” ?

KOM MED OCH FÅ VERKTYG och MATERIAL för att bygga en ännu tryggare FÖRENINGSKULTUR !

Utbildningen riktar sig till föreningens styrelser , förtroendevalda, tränare och ledare

VARFÖR?
Respekt inom idrott grundar sig på allas lika rätt att få vara med och bygger på värderingar som tar hänsyn till våra medspelare och motspelare. För att kunna skapa en respektfull miljö behöver en förening eller organisation arbeta utifrån gemensamma och överenskomna värderingar. Värdegrunden synliggör vad föreningen står för och förstärker föreningens varumärke

KOM MED OCH FÅ SVAR PÅ FRÅGORNA:

  • VEM GÄLLER RESPEKT INOM IDROTT?
  • VAD BETYDER DET KONKRET?
  • VAD INNEBÄR RESPEKT I MÖTET MED ANDRA?
  • NÄR OCH VAR GÄLLER RESPEKT INOM IDROTT?

Respekt inom idrotten gör idrotten attraktiv och livskraftig. Det är en del av idrottens hållbara utveckling.

Målet är att skapa en idrottsrörelse där alla kan nå sin fulla potential – en idrott för alla !

Anmälan och ämnen

Trakasserifri idrott och respekt inom idrott


12 maj 15
18.00-19.15
Trakasserifri idrott och respekt inom idrott
Anmälan senast 10.5

Jämställdhet och likabehandling och inkluderande kommunikation


1.6. 2021
19.-20.15 Webinarium
Jämställdhet och likabehandling och inkluderande kommunikation
Anmälan senast 30.5