Utbildning

SFI uppdaterar utbildningsmaterial

SFI uppdaterar sitt utbildningsmaterial under 2020-2021 och därför har vi minimalt med utbildning. Man kan ändå beställa Barnledarutbildning vid behov och olika fortbildningsmoduler för juniorer ( Sprint, häck, långdistans, kast, hopp)

Tränarutbildning inom SFI

SFI Friidrotten har en trestegs tränar- och ledarutbildning. Den inledande nivån kallas för Steg 1 eller Friidrottens Barnledarutbildning ( FBLU), den andra nivån för Steg 2 eller Friidrottens Föreningstränarutbildning (FFTU) och den tredje nivån för steg 3 eller Friidrottens Elittränarutbildning (FETU).

På steg 1 och steg 2 nivå har FSI (Finlands Svenska Idrott) en kompletterande grundutbildning som är absolut nödvändig på steg 1 nivå och valbar på steg 2 nivå.

Friidrottens Föreningstränarfortbildning  arrangeras som en samarbetskurs med FSI-utbildningens dito som en endagsutbildning, en i NÅID och en i ÖID.

Friidrottens Yrkestränarexamen (YTE) arrangeras i samarbete med Kuortane Idrottsinstitut. 

Yrkestränarexamen för uthållighetstränare arrangerades 2011-2013. Detta var den första svenskspråkiga yrkestränarexamenskursen i Finland.

Under 2019-2020 arrangeras en svenskspråkig yrkestränarexamen i snabbkraftgrenar.