Utbildning

Tränarutbildning inom SFI

SFI Friidrotten har en trestegs tränar- och ledarutbildning. Den inledande nivån kallas för Steg 1 eller Friidrottens Barnledarutbildning ( FBLU), den andra nivån för Steg 2 eller Friidrottens Föreningstränarutbildning (FFTU) och den tredje nivån för steg 3 eller Friidrottens Elittränarutbildning (FETU).

Friidrottens Föreningstränarfortbildning  arrangeras som en samarbetskurs med FSI-utbildningens dito som en endagsutbildning, en i NÅID och en i ÖID.

Friidrottens Yrkestränarexamen (YTE) arrangeras i samarbete med Kuortane Idrottsinstitut. 

Yrkestränarexamen för uthållighetstränare arrangerades 2011-2013. Detta var den första svenskspråkiga yrkestränarexamenskursen i Finland.