Kontaktuppgifter

Svenska Finlands Idrottsförbund r.f.

Gjuterivägen 10
00380 Helsingfors
FINLAND

sfi(at)idrott.fi

FO-nr. 0252163-5

Förbundssekreterare:
Björn Almark
bjorn.almark(at)idrott.fi
gsm +358 40 566 9181

Sportchef:
Petra Stenman
petra.stenman(a)idrott.fi
+358 40 723 4777

SFI:s kansli finns i Sportens hus i Sockenbacka i Helsingfors. Du kommer lättast till kansliet med lokatåg A, station Gjuteriet/Valimo.
De bussar som går längs Sockenbackavägen stannar också nära, t.ex. bussarna 14, 37, 38, 217, 218, 321, 322, 332.

Inloggning

TRÄNARUTBILDNING INOM SFI

SFI Friidrotten har en trestegs tränar- och ledarutbildning. Den inledande nivån kallas för

Steg1 eller Friidrottens Barnledarutbildning ( FBLU),

den andra nivån för Steg2 eller Friidrottens Föreningstränarutbildning (FFTU)

och den tredje nivån för steg3 eller Friidrottens Elittränarutbildning (FETU).


På steg1 och steg2 nivå har FSI (Finlands Svenska Idrott) en kompletterande grundutbildning som är absolut nödvändig på steg1 nivå och valbar på steg2 nivå.

Friidrottens Föreningstränarfortbildning  arrangeras som en samarbetskurs med FSI-utbildningens dito som en endags utbildning, en i NÅID och en i ÖID.

Friidrottens Yrkestränarexamen (YTE) arrangeras i samabete med Kuortane Idrottsinstitut. Yrkestränarexamen för uthållighetstränare arrangerades 2011-2013 . Detta var den första svenskspråkiga yrkestränarexamenskursen i Finland.

Under 2014-2015 arrangeras en svensksrpåkig yrkestränarexamen i snabbkraftgrenar.