Personal

Förbundssekreterare: Mikael Nordman.

Telefon: 040-6701898 och e-post mikael.nordman(at)idrott.fi.

Stationerad i Vasa, men arbetar också på FSI:s kansli i Helsingfors och på fältet.

Sportchef: Petra Stenman.

Telefon: 040-7234777 och e-post petra.stenman(at)idrott.fi.

Stationerad i Tammerfors, men arbetar också på FSI:s kansli i Helsingfors och på fältet.