Vision

SFI:s rättesnöre i verksamheten:

”Gör ett bra SFI ännu lite bättre”

Basverksamheten består av :
– utbildning
– träning
– tävling
– administration

Förenämnda fyra delområden anpassas årligen till rådande förhållanden och möjligheter.

SFI strävar till en
– välplanerad
– genomtänkt
– koordinerad
– kostnadseffektiv
verksamhet som verkställs av råden och förbundets anställda personal
i bästa samarbete med
– hela den finlandssvenska idrottsrörelsen
– de nationella grenförbunden.