Kontaktuppgifter

Svenska Finlands Idrottsförbund r.f.

Vi flyttar till ny adress from 25.1.2018:

Gjuterivägen 10
00380 Helsingfors
FINLAND

sfi(at)idrott.fi

FO-nr. 0252163-5

Förbundssekreterare:
Björn Almark
bjorn.almark(at)idrott.fi
gsm +358-40-566 9181

Sportchef:
Petra Stenman
petra.stenman(a)idrott.fi
+358 40 7234777

SFI:s kansli finns i Sockenbacka i Helsingfors. Du kommer lättast till kansliet med lokatåg A, station Gjuteriet/Valimo.
De bussar som går längs Sockenbackavägen stannar också nära, t.ex. bussarna 14, 37, 38, 217, 218, 321, 322, 332.

Inloggning

7-tusan lägerdatum

Ansökan till 7-tusan verksamheten 2018-2019 sker from 24.9-15.10

Alla medlemsföreningar får en lista på de som uppnått A-klass. Mer information kommer hit efter sommarsäsongen!

2018-2019

8. – 11.11.2018

3. – 6.1.2019

14. – 17.3.2019

2019-2020

24. – 27.10.2019

9. – 12.1.2020

26. – 29.3.2020

2020-2021

22. – 25.10.2020

Datum för SFI-lägren 2017-2018

Läger 1 3.-5.11.2017 Kuortane ( tema: Lyftteknik)

Läger 2 5.-7.1.2018 Kuortane ( tema: Anti-doping utbildning / Regelutbildning )

Läger 3 30.3-1.4. 2018 Kuortane ( tema: Återhämtning)

Utlandsläger för Elitgruppen med GGT service / läkare / massör ( Resan bekostas av idrottaren själv, SFI står för tjänsterna)

from hösten 2018 är det möjligt att avlägga Steg 2 domarutbildning i samband med lägren.

 

  Anmäl dig här

 

 

ANSÖKNINGSFÖRFARANDE 2017-2018

Nu kan du lämna in din ansökan för deltagande i SFI:s lägerverksamhet för säsongen 2017-2018. Ansökningstiden är 1.9-30.9,  och således finns det ännu under september månad alla möjligheter att uppnå minimikraven för deltagande i verksamheten; a-klass i egen åldersklass.

Lägergrupperna indelas i en Elitgrupp och en Utmanargrupp. Elitgruppen ( idrottare+ tränare) har sina lägerdygn (fred-sönd) betalda av SFI. Utmanargruppen betalas av den egna föreningen ( idrottarna) och tränarnas kostnader fördelas på SFI/föreningen/ distriktet enligt en överrenskommelse mellan dessa parter.

Kriterier 2017-2018 ( kort version) :

A-klass i egen åldersklass ( minst 17 års klass) minimumkrav för utmanargruppen samt född 2002 eller tidigare ( uppdaterad 7.10- tidigare fel 2001!) De 2002 födda som fyller kriterierna kan ännu söka fram till 15.10!!!

Idrottare fyllda 19 år eller äldre som inte uppnått A-klass men som vill var med i verksamheten kan ändå ansöka och har möjlighet att vara med i verksamheten om gruppstorleken tillåter. Beslut om detta gör UTU ( Utbildnings-  och träningsutskottet)

För deltagande i lägerverksamheten och erhållande av understöd, måste en avtalsblankett undertecknas. Det kommer att skötas elektroniskt detta år och de som antagits får meddelande om detta.

Alla som ansökt meddelas om beslutet senast 15.10  till den personliga epostadress de angett. Grupperna publiceras efter det på förbundets hemsida.

En separat anmälan till det första lägret öppnas under vecka 42.

Kriterier för verksamheten 2017-2018

Inga händelser på kommande