Kontaktuppgifter

Svenska Finlands Idrottsförbund r.f.

Gjuterivägen 10
00380 Helsingfors
FINLAND

sfi(at)idrott.fi

FO-nr. 0252163-5

Förbundssekreterare:
Björn Almark
bjorn.almark(at)idrott.fi
gsm +358 40 566 9181

Sportchef:
Petra Stenman
petra.stenman(a)idrott.fi
+358 40 723 4777

SFI:s kansli finns i Sportens hus i Sockenbacka i Helsingfors. Du kommer lättast till kansliet med lokatåg A, station Gjuteriet/Valimo.
De bussar som går längs Sockenbackavägen stannar också nära, t.ex. bussarna 14, 37, 38, 217, 218, 321, 322, 332.

Inloggning

7-tusan lägersystemet 2019-2020

7-tusan grupperna för 2019-2020 publiceras måndagen 7.10.

Lägerdatum

2019-2020

24. – 27.10.2019

9. – 12.1.2020

26. – 29.3.2020

2020-2021

22. – 25.10.2020

ANSÖKNINGAR TILL 7-tusan 2019-2020 ( godkända av FR )

Tidtabell och kriterier

Samma kriterier som tidigare ( A-klass + född -04 eller tidigare)

19 år fyllda kan tas med utan A-klass av GGT ( Grengruppstränaren)

 Ansökningstid september ( 1.9-30.9)

Grupperna ute v 40

Anmälan läger 1.  7.10-18.10

Ansökan 2019-2020

LÄGERSTRUKTUR, ANSÖKAN OCH GRUPPKRAV

Lägerstruktur

Lägergrupperna är två, en Elitgrupp och en Utmanargrupp.  Beroende av antalet valda idrottare som önskar medverka i 7-tusanverksamheten under hela träningssäsongen, bildas olika många grupper per grengrupp. Utgångsläget är att grupper finns i sprint, långsprint, häcklöpning, medel- och långdistans, alla hopp- och kastgrenar och i mångkamp och att verksamheten struktureras så, att man kan ha både gemensamma och specifika samlingar/träningar. Under lägren har vi utbildning i anti-doping, regelverk och träning / tävling och prehab.

Lägerdatum 2018-2019

( 8 ) 9 – 11.11.2018 Kuortane

( 3 ) 4 – 6.1.2019 Kuortane

( 14 ) 15 – 17.3.2019 Kuortane

Avsikten med de förlängda ( torsdag-söndag ) lägren är, att få en längre träningsperiod i lägermiljö. Extradygnet ( torsd-fred)  är i första hand avsett för idrottare/tränare i Elitgruppen och längre hunna idrottare i Utmanargruppen och faktureras direkt till föreningen.

Kostnader

Alla idrottare som är med i verksamheten betalar en utbildningsavgift på 30€ för tre lägeromgångar ( säsongen 2018-2019 ). Avgiften skickas i år till föreningarna som sen kan vidarefakturera om de så önskar. Ifall någon förening vill att vi fakturerar idrottarna direkt så bör de kontakta Sportchefen i ärende.  Med den lilla avgiften får vi skött alla tilläggskostnader som tillkommer när det sker avbokningar, men också arvoden och km ersättningar till vårt GGT och Prehab team.

Elitgruppens lägerkostnader i Kuortane, både vad gäller aktiva och deras personliga tränare, sköts av SFI friidrott.

Utmanargruppens lägerkostnader ( A-klassfriidrottarnas och deras personliga tränare)

 • SFI Friidrott står föra alla närvarande minst A-klassidrottares personliga tränaresi Kuortane under höstlägret, medan distrikten betalar tränarnas januari- och aprilläger.
 • De aktivas lägerkostnader sköts på de två första lägren av deras förening (eller av annan part) medan distrikten står för lägerkostnaderna i april.
 • Extradygnet (torsd-fred) är i första hand avsett för idrottare/tränare i Elitgruppen och längre hunna idrottare i Utmanargruppen och faktureras direkt till föreningen.

Gruppkrav

SFI Friidrotten betonar att när ansöker till 7-tusan verksamheten så förbinder man sig också till hela hela lägerverksamheten (alla läger fred-sönd) och att den aktiva ställer upp i på SFIM och egna FM tävlingar och även Stafett FM (om föreningen så önskar ) och att han/hon idrottar dopingfri.  Dessutom förutsätter vi att alla som deltar i verksamheten gör upp en årsplan med sin tränare för sitt idrottande och att idrottaren dokumenterar sitt tränande ( skriver träningsdagbok)

Friidrottsrådet betonar att resultatkraven är riktgivande och inte skall tolkas som absoluta, eftersom skador, sjukdomar eller möjliga andra orsaker kan spela spratt för vem som helst. Avsikten är att ge så många utvecklingsdugliga A- klassfriidrottare som möjligt, så rättvisa förutsättningar som möjligt till den hjälp SFI Friidrotten kan ge.

A-klass 2019

Riktgivande prestations- och resultatkrav för Elitgruppen är:

 • Ålder : 2002 eller tidigare födda.
 • FM-placering 1-4/6 i klass H/D
 • FM-placering 1-3 i klasser H/D22+19
 • de sammanslagna resultaten i klasserna H/D17+16 och/eller landslagsrepresentation i samma åldersklasser.
 • Statistikplacering 1-6 i klass H/D och 1-3 i klasser H/D22+19 + den sammanslagna klassen för 17+16-åringar.

Riktgivande resultatkrav för Utmanargruppen är:

 • Född 2004 eller tidigare och A-klassresultat i åldersklassen H/D17 eller äldre. För klassen P/F15 gäller H/D17 års resultatkrav ( med lite Grengrupptränarens analys i de grenar som har andra vikter/höjder/sträckor) Friidrottsrådet betonar att rådet i valsituationen enligt bästa förmåga gör en analys på idrottarens resultatutveckling för de senaste åren, en typbedömning och en uppföljning av deltagande i FM- och SFIM-tävlingarna 2018 utgående från de uppgifter rådet då har att tillgå.

Hur ansöker man till 7-tusan? 

Ansökning till lägerverksamheten sker via SFI:s hemsida och anmälningslänken där under perioden 1.9.-30.9.  På lägret informeras idrottarna och deras personliga tränare om vad 7-tusanbegreppet innebär och innehåller.

Friidrottsrådet/distriktens friidrottsstyrelser utser 7-tusangruppern inom v.40. 

Idrottare/tränare som av någon anledning inte fyller ovanstående krav, men som absolut önskar vara med i 7-tusanverksamheten, skall även fylla i ansökningsblanketten och informera om sin situation i rutan ”Övrig information” på anmälningsblanketten. SFI strävar till att beakta tex sjukdom och skador och har en Rehab grupp till förfogande för att hjälpa de idrottare som kämpar med skador.

Alla som ansökt meddelas om beslutet till den personliga e-postadress de angett senast 7.10. Grupperna publiceras efter det på förbundets hemsida.

Helsingfors 30.9.2019

Petra Stenman

Sportchef
Svenska Finlands Idrottsförbund

Kontakta mig:

petra.stenman@idrott.fi

+358407234777

 

7-tusan lägersystemet 2018-2019

Ansökan till 7-tusan verksamheten 2018-2019 sker from 24.9-15.10 via länken

 Ansökan 2018-2019 

LÄGERSTRUKTUR, ANSÖKAN OCH GRUPPKRAV

Lägerstruktur

Lägergrupperna är två, en Elitgrupp och en Utmanargrupp.  Beroende av antalet valda idrottare som önskar medverka i 7-tusanverksamheten under hela träningssäsongen, bildas olika många grupper per grengrupp. Utgångsläget är att grupper finns i sprint, långsprint, häcklöpning, medel- och långdistans, alla hopp- och kastgrenar och i mångkamp och att verksamheten struktureras så, att man kan ha både gemensamma och specifika samlingar/träningar. Under lägren har vi utbildning i anti-doping, regelverk och träning /tävling och prehab. Under denna säsong har man möjlighet att utbilda sig till Steg 2 domare.

Lägerdatum 2018-2019

( 8 ) 9 – 11.11.2018 Kuortane

( 3 ) 4 – 6.1.2019 Kuortane

( 14 ) 15 – 17.3.2019 Kuortane

Avsikten med de förlängda ( torsdag-söndag ) lägren är, att få en längre träningsperiod i lägermiljö. Extradygnet ( torsd-fred)  är i första hand avsett för idrottare/tränare i Elitgruppen och längre hunna idrottare i Utmanargruppen och faktureras direkt till föreningen.

Kostnader

Alla idrottare som är med i verksamheten betalar en utbildningsavgift på 30€ för tre lägeromgångar ( säsongen 2018-2019). Med det får vi också skött alla avgifter som tillkommer när det sker avbokningar etc. Men också våra GGT:s/Prehab gruppens arvoden / km ersättningar. 

Elitgruppens lägerkostnader i Kuortane, både vad gäller aktiva och deras personliga tränare, sköts av SFI friidrott.

Utmanargruppens lägerkostnader ( A-klassfriidrottarnas och deras personliga tränare)

 • SFI Friidrott står föra alla närvarande minst A-klassidrottares personliga tränaresi Kuortane under höstlägret, medan distrikten betalar tränarnas januari- och aprilläger.
 • De aktivas lägerkostnader sköts på de två första lägren av deras förening (eller av annan part) medan distrikten står för lägerkostnaderna i april.
 • Extradygnet (torsd-fred) är i första hand avsett för idrottare/tränare i Elitgruppen och längre hunna idrottare i Utmanargruppen och faktureras direkt till föreningen.

Gruppkrav

SFI Friidrotten betonar att när ansöker till 7-tusan verksamheten så förbinder man sig också till hela hela lägerverksamheten (= alla läger fred-sönd) och att den aktiva ställer upp i på SFIM och egna FM tävlingar och även Stafett FM (om föreningen så önskar ) och att han/hon idrottar dopingfri.  Dessutom förutsätter vi att alla som deltar i verksamheten gör upp en årsplan med sin tränare för sitt idrottande och att idrottaren dokumenterar sitt tränande ( skriver träningsdagbok)

Friidrottsrådet betonar att resultatkraven är riktgivande och inte skall tolkas som absoluta, eftersom skador, sjukdomar eller möjliga andra orsaker kan spela spratt för vem som helst. Avsikten är att ge så många utvecklingsdugliga A- klassfriidrottare som möjligt, så rättvisa förutsättningar som möjligt till den hjälp SFI Friidrotten kan ge.

A-klass 2018

Riktgivande prestations- och resultatkrav för Elitgruppen är:

 • Ålder : 2001 eller tidigare födda, FM-placering 1-4/6 i klass H/D, FM-placering 1-3 i klasser H/D22+19 +de sammanslagna resultaten i klasserna H/D17+16 och/eller landslagsrepresentation i samma åldersklasser och/eller statistikplacering 1-6 i klass H/D och 1-3 i klasser H/D22+19 + den sammanslagna klassen för 17+16-åringar.

Riktgivande resultatkrav för Utmanargruppen är:

 • Född 2003 eller tidigare och A-klassresultat i åldersklassen H/D17 eller äldre. För klassen P/F15 gäller H/D17 års resultatkrav ( med lite Grengrupptränarens analys i de grenar som har andra vikter/höjder/sträckor) Friidrottsrådet betonar att rådet i valsituationen enligt bästa förmåga gör en analys på idrottarens resultatutveckling för de senaste åren, en typbedömning och en uppföljning av deltagande i FM- och SFIM-tävlingarna 2018 utgående från de uppgifter rådet då har att tillgå.

Hur ansöker man till 7-tusan? 

Ansökning till lägerverksamheten sker via SFI:s hemsida och anmälningslänken där under perioden 24.9-15.10 2018

De idrottare som representerar en SFI-förening och med minst A-klassresultat i klasserna H/D 17+19+22+H/D, födda 2003 eller tidigare har möjlighet att söka till 7-tusan lägersystemet. På lägret informeras idrottarna och deras personliga tränare om vad 7-tusanbegreppet innebär och innehåller.

Friidrottsrådet/distriktens friidrottsstyrelser utser 7-tusangruppern inom oktober månad 2018. Idrottarna meddelas genom epost om ansökan godkänts. 

Idrottare/tränare som av någon anledning inte fyller ovanstående krav, men som absolut önskar vara med i 7-tusanverksamheten, skall även fylla i ansökningsblanketten och informera om sin situation i rutan ”Övrig information” på anmälningsblanketten. SFI strävar till att beakta tex sjukdom och skador och har en Rehab grupp till förfogande för att hjälpa de idrottare som kämpar med skador.

Alla som ansökt meddelas om beslutet till den personliga e-postadress de angett. Grupperna publiceras efter det på förbundets hemsida.

Helsingfors 20.9.2018

Petra Stenman

Sportchef
Svenska Finlands Idrottsförbund

Kontakta mig:

petra.stenman@idrott.fi

+358407234777

Lägerdatum

2018-2019

8. – 11.11.2018

3. – 6.1.2019

14. – 17.3.2019

2019-2020

24. – 27.10.2019

9. – 12.1.2020

26. – 29.3.2020

2020-2021

22. – 25.10.2020

 

 

Datum för SFI-lägren 2017-2018

Läger 1 3.-5.11.2017 Kuortane ( tema: Lyftteknik)

Läger 2 5.-7.1.2018 Kuortane ( tema: Anti-doping utbildning / Regelutbildning )

Läger 3 30.3-1.4. 2018 Kuortane ( tema: Återhämtning)

Utlandsläger för Elitgruppen med GGT service / läkare / massör ( Resan bekostas av idrottaren själv, SFI står för tjänsterna)

from hösten 2018 är det möjligt att avlägga Steg 2 domarutbildning i samband med lägren.

 

 

ANSÖKNINGSFÖRFARANDE 2017-2018

Nu kan du lämna in din ansökan för deltagande i SFI:s lägerverksamhet för säsongen 2017-2018. Ansökningstiden är 1.9-30.9,  och således finns det ännu under september månad alla möjligheter att uppnå minimikraven för deltagande i verksamheten; a-klass i egen åldersklass.

Lägergrupperna indelas i en Elitgrupp och en Utmanargrupp. Elitgruppen ( idrottare+ tränare) har sina lägerdygn (fred-sönd) betalda av SFI. Utmanargruppen betalas av den egna föreningen ( idrottarna) och tränarnas kostnader fördelas på SFI/föreningen/ distriktet enligt en överrenskommelse mellan dessa parter.

Kriterier 2017-2018 ( kort version) :

A-klass i egen åldersklass ( minst 17 års klass) minimumkrav för utmanargruppen samt född 2002 eller tidigare ( uppdaterad 7.10- tidigare fel 2001!) De 2002 födda som fyller kriterierna kan ännu söka fram till 15.10!!!

Idrottare fyllda 19 år eller äldre som inte uppnått A-klass men som vill var med i verksamheten kan ändå ansöka och har möjlighet att vara med i verksamheten om gruppstorleken tillåter. Beslut om detta gör UTU ( Utbildnings-  och träningsutskottet)

För deltagande i lägerverksamheten och erhållande av understöd, måste en avtalsblankett undertecknas. Det kommer att skötas elektroniskt detta år och de som antagits får meddelande om detta.

Alla som ansökt meddelas om beslutet senast 15.10  till den personliga epostadress de angett. Grupperna publiceras efter det på förbundets hemsida.

En separat anmälan till det första lägret öppnas under vecka 42.

Kriterier för verksamheten 2017-2018

Inga händelser på kommande