Strategi

Vision – Mission – Strategi 2014-2020

SFI har klara strategiska principer för idrotten som siktar på nationell framgång. SFI fördelar det operativa ansvaret mellan de olika aktörerna på ett sådant sätt, att förbundets idrott till sina etiska principer till alla delar är hållbart. Tränarresurserna är kvalitativt på möjligast kunnig nivå så att konkurrenskraften håller i nationella sammanhang.

SFI bedömer hur väl idrottssystemet fungerar på basen av den nuvarande arbetsfördelningen med beaktande av de utmaningar som dagens förändrade verksamhetsmiljö ställer samt utarbetar ett system för hur man kan förverkliga långsiktiga utvecklingsåtgärder för alla idrotter inom förbundet.

SFI bibehåller de av sina nuvarande, samt utvecklar nya, arbetsmetoder som håller för en långsiktig framgångsrik strategi för SFI:s idrottsformer.

”Utgångsläget bör vara en analys av det nuvarande tillståndet inom SFI- idrotten och ett  sammandrag på hur väl den tidigare strategin utfallit på alla nivåer. Även betydelsen och uppskattningen av SFI:s idrottsformer bör beaktas.”

SFI:s nya strategi utvecklas utgående från medlemsföreningen och den enskilda idrottaren.

Som vision för SFI:s idrott föreslås att:

1) Tävlingsdrott är ett meningsfullt val. Det är ett inspirerande, utmanande, givande och uppskattat alternativ för en motiverad individ,

2) Kunnandet inom finlandsvensk tävlingsidrott samlas över grengränserna, utvecklas och fördelas på ett systematiskt, ambitiöst och effektivt sätt

3) Medlemsföreningarnas barn och unga idrottare motionerar mycket och på ett mångsidigt sätt! Idrott och motion är en naturlig och central del i SFI-familjens vardag

4) Allmänheten uppskattar SFI:s idrottsgrenar och idrottarens engagemang för att nå den nationella toppen.

SFI-idrottens popularitet ger en positiv bild av förbundet vilket möjliggör bidrag från ministeriet, från offentliga sektorn och fonder samt lockar till marknadsföringssatsningar från företag.

Detta dokument har omfattats av SFIs förbundsstyrelse på strategiseminariet i Kuortane 26.10.2013