7-tusan grupperna 2021-2022

SÄSONGEN 2021-2022

Kontakta Petra Stenman

petra.stenman@idrott.fi i

fall ditt namn saknas från listan eller om det är andra oklarheter.

Riktlinjerna är följande eftersom vi har max 200 platser till förfogande:

 1. A-klass krav i minst 17 års klass
 2. Idrottar i 19-års klassen som inte klarat a-klass har möjlighet att komma med ( prioriteras) i lägerverksamheten och kallas för ”Föreningsutmanare”, där föreningen står för tränarens och adeptens kostnader. I år gjordes två undantag i mångkapsgruppen som annars skulle vara så liten.
 3. De som inte har a-klass och är 15-17 år rekommenderas söka  till andra lägersystem
SÄSONGEN 2020-2021

Riktlinjerna är följande eftersom vi har max 200 platser till förfogande:

 1. A-klass krav i minst 17 års klass
 2. Idrottar i 19-års klassen som inte klarat a-klass har möjlighet att komma med ( prioriteras) i lägerverksamheten och kallas för ”Föreningsutmanare”, där föreningen står för tränarens och adeptens kostnader.
 3. De som inte har a-klass och är 15-17 år rekommenderas söka  till andra lägersystem
Elitgruppen

I valen har följande saker beaktas. Kontakta mig om du upptäcker några fel eller konstigheter i valen.

 1. 2003 födda och äldre
 2.  Medalj i egen årsklass eller landslagsuppdrag. 1-6 placering i Kaleva spelen beroende på deltagarantal
 3. SFI överväger Elitgrupp Standard ifall det inte finns tillräckligt med deltagare i ens gren alt nivån är lägre än a-klass nivå
 4. Man får alltid ett bonusår tex pga skador. Elitgruppen är således 2-årig.
Utmanargruppen
 1. A-klass krav i minst 17 års klass. Skador osv kan ge dispens.
 2. Idrottare i 19 års klassen som inte klarat a-klass har möjlighet att komma med på egen eller föreningens bekostnad.  ( Föreningsutmanare)
 3. de som inte har a-klass och är 15-17 år rekommenderas söka  till andra lägersystem

Lägerstruktur, ansökan och gruppkrav

Kommande läger och verksamhet

Lägren för kommande säsong

 • 22.10.-25.10.2020
 • 7.1-10.1.2021
 • 1.4-4.4.2021

På idrottarnas och tränarnas önskan kommer vi att planera in SFI-träningsdagar eller mini-läger mellan lägeromgångarna. Detta är också en back-up plan ifall vi hamnar att inhibera 7-tusan läger p.g.a. corona situationen. Träningsdagarna / minilägren ordnas i distriktsvis i NÅID/ÖID med GGT och hjälptränare som dragare.

ANMÄLAN TILL NÄSTA LÄGER

Tyvärr hamnar vi avvakta med att öppna anmälan till nästa läger p.g.a. corona situationen. Vi strävar till att ha mer information att delge er senast tisdag 6.10. till denna e-postadress.

Aktuell corona information hittar ni på SFI:s hemsidor: https://sfi.idrott.fi/corona-virusets-inverkan-pa-sfi-verksamheten/
GGT ( Grengruppstränare) 2020-2021 hittar ni HÄR

SFI önskar er alla frisk höst!

7-tusan grupperna 2019-2020


7-tusan grupperna är nu valda och ALLA som har ansökt borde ha blivit kontaktade. Kontakta Petra ( petra.stenman@idrott.fi) om du ansökt men inte blivit kontaktad.

Anmälan är nu stängd för denna säsong. Den öppnas igen efter hallsäsongen då vi kan ta in nya sökanden.

De som inte a) uppnått a-klass b) blivit valda till Elit eller Utmanare :

 • 18 klassare och uppåt kan delta på alla läger OM det finns platser
 • 15-17 åringar ryms tyvärr inte med i år (2019) . Ifall det finns rum på läger 2&3 ( jan och mars 2020)  och grupperna inte blir för stora så kan man anmäla sig till lägret.

Allmänna linjer för valen 2019-2020:

För att kunna upprätthålla en vettig verksamhet där GGT ( Grengruppstränaren ) och alla andra involverade hinner ge feedback och övervaka träningarna så har vi begränsat lägerkapaciteten  till 200 deltagare. Vi prioriterar 18 klassen och uppåt, eftersom det redan finns  lägerverksamhet upp till 17 år inom distrikt och på nationell nivå. Vi rekommenderar distriktens FG 1 läger och Friidrottens skolläger för åldergruppen 15-17 som inte uppnått A-klass i år ännu.

Enligt uppdrag

Petra Stenman
Sportchef