7-tusan grupperna 2019-2020


7-tusan grupperna är nu valda och ALLA som har ansökt borde ha blivit kontaktade. Kontakta Petra ( petra.stenman@idrott.fi) om du ansökt men inte blivit kontaktad.

Anmälan är nu stängd för denna säsong. Den öppnas igen efter hallsäsongen då vi kan ta in nya sökanden.

De som inte a) uppnått a-klass b) blivit valda till Elit eller Utmanare :

  • 18 klassare och uppåt kan delta på alla läger OM det finns platser
  • 15-17 åringar ryms tyvärr inte med i år (2019) . Ifall det finns rum på läger 2&3 ( jan och mars 2020)  och grupperna inte blir för stora så kan man anmäla sig till lägret.

Allmänna linjer för valen 2019-2020:

För att kunna upprätthålla en vettig verksamhet där GGT ( Grengruppstränaren ) och alla andra involverade hinner ge feedback och övervaka träningarna så har vi begränsat lägerkapaciteten  till 200 deltagare. Vi prioriterar 18 klassen och uppåt, eftersom det redan finns  lägerverksamhet upp till 17 år inom distrikt och på nationell nivå. Vi rekommenderar distriktens FG 1 läger och Friidrottens skolläger för åldergruppen 15-17 som inte uppnått A-klass i år ännu.

Enligt uppdrag

Petra Stenman
Sportchef