7-tusan grupperna 2022-2023

Kontakta Petra Stenman

petra.stenman@idrott.fi i

fall ditt namn saknas från listan eller om det är andra oklarheter.

Allmänna riktlinjer

  • Man väljs på två år i Elit- och Utmanargrupperna. 
  • Vissa idrottare kan hålla elitnivå i sina resultat trots att de inte placerat på medalj i FM-tävlingarna. tex resultat på Mästar-och Stormästar nivå. 
  • A-klass krav i 17 års klassen. Valda är även som är särskilt nära A-klass eller deltagit i FM final . Ifall gruppstorleken tillåter det så har vi också kunnat ta med idrottare under Föreningsutmanare. 
  • Idrottare i 19-års klassen som inte klarat a-klass har möjlighet att komma med ( prioriteras) i lägerverksamheten och kallas för ”Föreningsutmanare”, där föreningen står för tränarens och adeptens kostnader.