Utbildning

Domarutbilding

Material för domarutbildning finns att tillgå på svenska och SFI anordnar kurser vid behov.

Projektet ”Ett lyft för kraftsporten”

Fler och fler unga, men även äldre hittar till kraftsporten. I kraftsport kan man tävla i alla klasser, från ung till gammal och gymmet är det gemensamma utrymmet för alla dessa.

Projektet strävar till att ge baskunskaper i träning och tävling för de som är intresserade av styrkelyft.  Föreningarna behöver ledare, tränare och domare för att kunna ha en verksamhet. För tillfället finns det ingen svenskspråkig utbildning i Finland. Därför har de största föreningarna i Svenskfinland gått samman kring detta projekt för att kunna stöda och ge ett lyft åt sin sport. Förbundet har ingen anställd person som skulle kunna åta sig arbetet, utan det görs via detta projekt och via talkokrafter i kraftrådet och i föreningarna.

Del 1. Starta upp en utbildning för svenskspråkigadomare som kan verka i de egna evenemangen. I projektet ordnas 2 kurser, en i Nyland och en i Österbotten. Finska materialet har översatts till svenska och utbildare finns också att tillgå.

Tidsram: Utbildningstillfälle 1 mars 2019 i Nyland samt slutpraktik vid SFIM i Karis i juni Utbildningstillfälle 2: hösten 2019 i Österbotten samt slutpraktik vid SFIM i Nykarleby oktober 2019

Resultat: Kraftidrottens planer på att bygga upp en domarutbildning med stöd av expertisen på Åland lyckades över förväntan och under året förverkligades två kurser, en i Ekenäs och en i Nykarleby. Ytterligare kan nämnas att Ålänningen Kenneth Sandvik klarade av det internationella domarprovet, kat. II, vilket ger honom befogenheter att agera domare i internationella värdetävlingar. Domarutbildningsmaterialet finns nu att tillgå även på svenska.

Del 2. Utarbeta material för en steg 1 kurs i styrkelyft på svenska och utbilda tränare och ledare inom kraftsport på svenska.

Resultat: Projektet är ännu igång under 2020-2021

Övrigt: Föreningarna önskar att projektet administreras via SFI:s kraftråd

  • Magnus Häggblom ordf. SFI-kraftsport
  • Johan Kidron, KK Eken
  • Robert Gleisner, Nykarleby KK
  • Ove Lehto, Ålands KK