Sjutusanläger

Lägersystemet i Sjutusan 2023-2024

Sjutusanlägerverksamheten utgör grunden för cyklingens elitsatsning och siktar på att stöda unga och lovande cyklister att ta steget vidare i cykelkarriären.

Kriterierna för inval i Sjutusangruppen är följande:

Till träningsgruppen kan väljas cyklister som inkommande år tävlar i klasserna U19 eller U23 och representerar en SFI-förening samt har representerat en SFI-förening under föregående år. Äldre cyklister och nyregistrerade cyklister inom SFI kan ges möjlighet att delta i SFI:s läger på egen eller den egna föreningens bekostnad.

För att bli invald i Sjutusangruppen krävs att cyklisten har deltagit i förbundsmästerskapen 2023.

Val av cyklister till Sjutusangruppen är en helhetsbedömning där resultat från finländska mästerskap, större nationella tävlingar samt landslagsuppdrag och andra internationella tävlingar beaktas. Även resultatutveckling och framgångspåverkande faktorer tas i beaktande.

SFI betalar lägerkostnaderna i Finland för idrottarna i klasserna U19 och U23. Idrottarna ordnar och bekostar själva resorna till och från lägren.

Tävlingar och träningsläger utomlands bekostas i sin helhet av deltagarna själva.

Ansökan för 2023–2024 ska vara inskickad senast den 13 oktober 2023. Ansökan görs i det för ändamålet avsedda elektroniska formuläret. Cyklister som ansöker om en plats i Sjutusangruppen bör ha läst reglerna för verksamheten, samt följa dessa regler. Sjutusangruppen valdes av cykelrådet i oktober.

Cyklister i Sjutusangruppen 2023–2024:

Agnes Liljeqvist (GIF), Sanni Tuukkanen (GIF) och Sofia Alhonen (IK-32).

Läger

Lägren och lägerdatum fastslås senare, men första lägret hålls troligen vintern 2023.

Ansökan

Ansökan till Sjutusangruppen ska göras senast den 13 oktober 2023. Cykelrådet väljer cyklisterna till Sjutusangruppen i oktober. De invalda cyklisterna meddelas per e-post och namnen publiceras också på SFI:s webbplats.

Den som ansöker om en plats i Sjutusangruppen förbinder sig i och med sin ansökan att följa det avtal som finns publicerat ovan.

På frågor om Sjutusanverksamheten svarar SFI-cyklingens fältkoordinator:

Thomas Lindberg
thomas.lindberg(at)idrott.fi
0400-444470