7-tusanläger

7-tusan lägersystemet 2020-2021

Sjutusan lägerverksamheten utgör grunden för cyklingens elitsatsning och siktar på att stöda unga och lovande cyklister att ta steget vidare på cykelkarriären. Till Sjutusan träningsgruppen 2020-2021 väljs begåvade cyklister födda 1999-2004. I lägerupplägget ingår tre stycken träningsläger med uppehälle, styrda träningspass och utbildningsaktiviteter.

Lägerdatum

2020-2021, preliminära tidpunkter med förbehåll för ändringar

  • 23.10.-25.10.2020 i Kuortane (på grund av coronapandemin har detta lägerinhiberats!)
  • Februari 2021 (preliminärt: 15-28.2.2021) i Denia
    (på grund av coronapandemin har även detta läger inhiberats!)
  • Hösten 2021 (exakt tidpunkt meddelas senare) i Falun

Kostnader

Alla idrottare som är med i sjutusanverksamheten betalar endeltagaravgift. Deltagaravgiften uppbärs i förskott och är beroende på till buds stående medel och antalet deltagare i träningsverksamheten.
Summan varierar därför från år till år.

SFI cyklingen står för 7-tusan idrottarnas lägerkostnader (kost, logi och eventuell samtransport på lägerorten). Idrottare står för egna resekostnader vilka subventioneras till en del i form av ett penningbidrag som fastställs årligen av cykelrådet. Utvalda tränare/ledare får full ersättning för lägerkostnader om inte annat överenskommits.

Valkriterier och gruppkrav

Till 7-tusan träningsgruppen kan väljas cyklister som kommande säsong tillhör kategorin H/D-18 eller H/D-U23 (födelseår 1999-2004 säsong 2021). Dessutom krävs att ansökande cyklister representerar en SFI-förening och har representerat en SFI-förening även under föregående år.

7-tusan träningsgruppen är avsedd för lovande cyklister som visar fortsatt utvecklingspotential samt målmedvetet siktar mot internationella framgångar.
Val av cyklister sker på basen av en helhetsbedömning, där resultat från större nationella tävlingar, eventuella landslagsuppdrag samt andra utländska tävlingar beaktas. Även allmän resultatutveckling och olika framgångspåverkande faktorer tas i beaktande.

Cyklister uttagna till 7-tusan träningsgruppen bör ställa upp i egna FM-tävlingar och förbundsmästerskapstävlingar samt tävla och träna dopingfri. Dessutom förväntar vi oss att alla som deltar i verksamheten gör upp en årsplan med sin tränare för sitt idrottande och dokumenterar tränandet (skriver träningsdagbok).

Hur ansöker man till 7-tusan?

Uttagning till sjutusan träningsgruppen sker på hösten på basen av till SFI:s cykelråd inlämnade ansökningar.

Ansökan till säsongen (2020)-2021 är öppen fram till den 8.11.2020 och sker via SFI:s hemsida ( Länk till anmälningssidan/blanketten!)

Alla som ansökt meddelas i medlet av november om beslutet till den personliga e-postadress de angett. Grupperna publiceras efter det på förbundets hemsida.

Vid eventuella frågor – kontakta:

Marek Salermo
Svenska Finlands Idrottsförbund
SFI-Cyklingen
marek.salermo(at)idrott.fi
+358 44 502 3081