Simrådet 2021

SFI, Simrådets medlemmar 2021
 

Ordförande Hely Kilpeläinen 050-4524690
förnamn.efternamn(at)idrott.fi
Viceordf Jussi Teijonsalo 040-5842090
jussi.teijonsalo(at)idrott.fi
  Kjell Hansen 045-73427749
förnamn.efternamn (at)idrott.fi
  Peik Lindberg 044-2719451
  Mikael Forslund 040-5529368
  Daniel Björkstrand 050-3068222
     
Utom rådet    
Fält-
koordinator
Jari Kallio 050-377 6283
jari.kallio(at)idrott.fi