Simrådet

SFI, Simrådets medlemmar 2019
 

Ordförande Lotta Långström 040-7785237
lotta.langstrom(at)idrott.fi
Viceordf Susanne Lindberg050-3675498
susanne.lindberg(at)idrott.fi
  Peter Nieminen 040-5640514
peter.nieminen(at)vshp.fi
  Raoul Wagner 040-8261905
rawagn(at)gmail.com
  Göte Winé 040-5169639
gotewine(at)gmail.com
  Jussi Teijonsalo 040-5842090
jussi.teijonsalo(at)hotmail.com
     
Suppleanter Eleonoora Isoaho 040-8305322
eisoaho(at)netikka.fi
  Vidar Tallqvist 040-7766722
tallqvist(at)vidar.fi
  Vesa Hanski 040-9694186
vesa.j.hanski(at)gmail.com
  Kjell Hansen 045-73427749
kjell(at)kejpa.com
Utom rådet    
Fält-
koordinator
Jari Kallio 050-377 6283
jari.kallio(at)vus.fi