Simrådet

SFI, Simrådets medlemmar 2020
 

Ordförande Lotta Långström 040-7785237
lotta.langstrom(at)idrott.fi
Viceordf Susanne Lindberg050-3675498
susanne.lindberg(at)idrott.fi
  Peter Nieminen 040-5640514
peter.nieminen(at)idrott.fi
  Raoul Wagner 040-8261905
raoul.wagner(at)idrott.fi
  Göte Winé 040-5169639
gote.wine(at)idrott.fi
  Jussi Teijonsalo 040-5842090
jussi.teijonsalo(at)idrott.fi
     
Utom rådet    
Fält-
koordinator
Jari Kallio 050-377 6283
jari.kallio(at)idrott.fi