Simrådet 2024

SFI, Simrådets medlemmar 2024

Ordförande Arto Hakkarainen 044-3681860
arto.hakkarainen(at)idrott.fi
Viceordf Kjell Hansen 045-73427749
kjell.hansen(at)idrott.fi
  Eila Lindroos 050-5372089
eila.lindroos(at)idrott.fi
  Peik Lindberg 044-2719451
peik.lindberg(at)idrott.fi
  Mikael Forslund 040-5529368
mikael.forslund(at)idrott.fi
  Leif Qvisén045-8962013
leif.qvisen(at)idrott.fi
     
Utom rådet    
Fält-
koordinator
Sara Riska 040-9129475
sara.riska(at)idrott.fi