Personal

Sportchefen ( SC)  Petra Stenman planerar och koordinerar tränings- och lägerverksamheten. SC är ansvarig för planering och  utveckling samt koordinering av den kvalitatitva utbildningen inom SFI.

SC jobbar i huvudsak för friidrotten men fungerar som sammankallare och länk till fältkoordinatorerna och de övriga grenarna inom förbundet. 

Sportchefen jobbar mycket på fältet och är stationerad i Tammerfors. 

Förbundssekreteraren  Björn Almark är stationerad i Sportens hus i FSI:s utrymmen i Helsingfors. Förbundssekreteraren  sköter löpande ärenden som gäller SFI styrelsen samt simning, cykling och kraftsport. 

Kontakta Sportchefen Petra Stenman på epost petra.stenman@idrott.fi eller på telefon +358 40 7234777