Elitränarutbildning

SFI-friidrottens Elittränarutbildning ( fd FETU)

Träning i uppbyggnadsstadiet 15-19 år fram till vuxenstadiet Första steget till specialisering för föreningstränare och vidare till toppidrottsfasen. Utbildningen är avsedd för tränare som tränar 14-19åriga ungdomar i föreningarna och som även har sikte på nationell eller internationell toppnivå som vuxna. Den är relativt krävande vad gäller teori, praktik och fysik.

Upplägg ca 130 timmar närstudier ( 3 stnärstudietillfällen to-su + 1x fred-sönd ) och 20h hemmastudier

Tidpunkt : Våren 2024 – Hösten 2024 -Våren 2025

Anmälan öppnar i september 2023

Anmäl ditt intresse till Petra Stenman petra.stenman@idrott.fi