Elitränarutbildning

SFI-friidrottens Elittränarutbildning ( fd FETU)

Träning i uppbyggnadsstadiet 15-19 år fram till vuxenstadiet Första steget till specialisering för föreningstränare och vidare till toppidrottsfasen.

För vem? Utbildningen är avsedd för tränare som tränar 14-19-åriga ungdomar i föreningarna och som även har sikte på nationell eller internationell toppnivå som vuxna. Den är relativt krävande vad gäller teori, praktik och fysik.

Upplägg ca 130 timmar närstudier (4 närstudietillfällen to-su) och 20h hemmastudier

Tidpunkt : Våren 2024 – Hösten 2024 -Våren 2025

Plats: Kuortane Idrottsinstitut och Solvalla Idrottsinstitut

Anmäl dig till Petra Stenman på e-post ( petra.stenman@idrott.fi ) senast 4.3.2024

Pris: Elittränarutbildning 1200 € (hela utbildningen)

SFI subventionerar inkvarteringen i Kuortane med 50 % för de som har adepter valda med i 7-tusan systemet (torsd-sönd)


Kursen startar i 14.3 samtidigt som SFI:s 7-tusan läger.

Kursupplägg

SFI ELITTRÄNARUTBILDNING

SFI Elittränarutbildningen 

 • ordnas varannat – vart tredje år
 • Kuortane / Pajulahti / Solvalla
 • 4 st närstudie delar ( fred/torsd-sönd) varav det på 2 st betonas allmänna studier och på de två andra gren- och grengruppsstudier
 • självständiga studier bla “Huippu-urheiluvalmennus “boken och Sisu idrottsböckers “Träning i uppbyggnadsstadiet Friidrott”
 • Föreläsningar via webbeb
 • Studeranden väljer 1. grengrupp och 2. gren för studierna
 • Det är möjligt att senar komplettera med en annan grengrupp

Mål med utbildningen

Efter avslutad utbildning kan tränaren planera träning och träna idrottare som strävar till internationell nivå genom att behärska grunderna i grenanalys, idrottaranalys och träningsplanering.

Kriterier för sökanden

 • minst 18 år fylld
 • utförd Steg 2 utbildning- Ungdomstränare ( fd. Föreningstränare/FFTU ) eller SUL NVT
 • i undantagsfall (utan Steg 2 utbildning) kan godkännas :
  • personer som har en högskoleutbildning inom idrott och träning med minst 3-års erfarenhet som aktiv tränare inom friidrott
  • adepten innehar senior FM-medalj nivå och tränaren har varit aktiv tränare inom friidrott minst 3 år. 

SFI- Elittränarkursens utbildare

Grenträning utbildningen av SFI:s Grengruppstränarstab

Allmänna studier:

 • Idrottsinstitutens experter inom träning och testnihng
 • SFI:s nätverk av experter
 • De bäst inom sitt område
 • Möjlighet att önska en mentor som handleder arbetet
 • SFI leder, planerar, ordnar och marknadsför utbildningens alla delar.