Lagledarutbildning

Lagledarutbildningen ordnas i huvudsak i samarbete med Finlands Cykel r.f. Det är fråga om en endagsutbildning och under dagen går vi igenom aktuella regler, tillvägagångssätt och allmänna modeller för tävlingar. Hur man arbetar i följebilen är också på arbetsordningen. Stor vikt läggs även på säkerhetsaspekterna (cyklister, service, publik och övrig trafik).

Som föreläsare och utbildare anlitas Kjell ”Kellu” Carlström. I deltagaravgiften ingår licensen för lagledare.
Utbildningen rekommenderas även för alla som jobbar i servicebil vid cykeltävlingar