Barnledarutbildning (STEG1)

SFI friidrottens barnledarutbildning (FBLU) Steg 1

är SFI Friidrottens grenspecifika del av Barnledarutbildningen för friidrottstränare/-ledare. Utbildningen är avsedd för personer som har för avsikt att ta hand om eller redan har hand om barn i åldrar 7-11/12 år. Utbildningen arrangeras lokalt och oftast som veckoslutskurs. Under utbildningens gång går deltagarna både teoretiskt och praktiskt igenom friidrottens grundteknik i de flesta friidrottsgrenar kryddat med litet allmän träningslära.

Vid Barnledarutbildningen använder vi SISU Idrottsböckers bok ”Friidrott för barn” och vår egen undervisningsbank ( Google Classroom)

KOMMANDE KURSER

Kurserna kommer delvis att ske via webben ( allmän föreläsning) och 3 st tillfällen ( tex kvällar) med praktisk undervisning utomhus i det mån det är möjligt att samlas. Vi använder oss av Google classroom.

KURSPROGRAM / ALLMÄNT UPPLÄGG

Webinarium allmän del och grenteori totalt ca 4h föreläsningar ( 2h föreläsningar på webben + grenteori på plats )

 • Öppning/ allmän träningslära
 • löpningens och gångens teori ( i samband med praktiken)
 • hoppens teori ( i samband med praktikten)
 • kastens teori ( i samband med praktiken)

Praktik: 3 x 3 h kvällspass ( 3 moduler)

 • allmän praktik + löpningens och gångens praktik 3 h
 • hoppens praktik ca 3h
 • kastens praktik ca 3h

Hemuppgifter och egen läsning: till varje praktikmodul ställs det frågor före varje del och de bör besvaras före kursens slut genom att läsa och söka svaret i boken.

Efter kursen delas det ut ett kursintyg

Pris: 90€ ( inkl. boken Friidrott för barn, SFI:s materialbank, undervisning teori och praktik 3 kvällar ( eller på helg) , kursintyg)

Vad händer om jag missar någon del? Då kan du ta samma modul på en annan kurs i ditt distrikt eller för att få ditt diplom vid en senare tidpunkt.

ÖID kurs söder / JUNI

TEORILEKTION: månd 14.6 via webben kl 18.30-20.30 Daniela Eklund ( denna modul körs också 5.7 kl 18.30-20.30)

LÖPNING OCH ALLMÄN TRÄNING ( Praktik och en del teori) med Camilla Storbjörk

 • 28.6 kl 16.-21.00  i Närpes/Malax

KAST TEORI och PRAKTIK med Martin Grandell

 • 21.6 kl. 17.00-21.00 Vasa

HOPP TEORI och PRAKTIK med Victor Högholm

 • 17.6 ( på förslag Korsholm) kl 17.00-21.00

ANMÄLAN senast onsdag 10.6 2021 via länken. ( OBS man KAN anmäla sig tom söndag 13.6, men då hinner inte boken skickas ut före föreläsningen hålls). Vi sänder ut boken via post eller utdelning på första tillfället och efter anmälan får man också ta del av material via Google Classroom, där undervisningen sker.

NÅID kurs i väster i juni

TEORILEKTION: månd 14.6 via webben kl 18.30-20.30 Daniela Eklund ( och i juli vid behov 5.7 om man missat föreläsningen 14.6.)

LÖPNING OCH ALLMÄN TRÄNING med Daniela Eklund

 • 21.6 kl 17.30-21.00 ( platsen ännu öppen men på axeln Karis/Kyrkslätt)

KAST TEORI och PRAKTIK med Conny Karlsson, Tommy Högström)

 • 15.6 kl. 17.30-ca 20.30 Karis Sportplan

HOPP TEORI och PRAKTIK

 • 30.6 ( preliminärt i Esbo)

ANMÄLAN senast torsdag 10.6 2021 via länken. ( OBS man KAN anmäla sig tom söndag 13.6, men då hinner inte boken skickas ut före föreläsningen hålls) Vi sänder ut boken via post eller utdelning på första tillfället och efter anmälan får man också ta del av material via Google Classroom, där undervisningen sker.

ÖID kurs norr / JUNI-JULI

TEORILEKTION: månd 5.7 kl. 18.30-20.30 Daneila Eklund ( man kan också delta på denna del redan 14.6 ! )

PRAKTIK:

LÖPNING OCH ALLMÄN TRÄNING med Camilla Storbjörk

 • 4.7. kl 10-14 Sursik/ Pedersöre

KAST TEORI och PRAKTIK med Martin Grandell

 • 6.7 ( Nedervetil på förslag) kvällstid

HOPP TEORI och PRAKTIK med Victor Högholm

 • 30.6 i Jakobstad kvällstid

ANMÄLAN senast onsdag 25.6 2021 via länken. Vi sänder ut boken via post eller utdelning på första tillfället och efter anmälan får man också ta del av material via Google Classroom, där undervisningen sker.

NÅID kurs i öster i juli

TEORILEKTION: månd 5.7 kl. 18.30-20.30 Daneila Eklund ( man kan också delta på denna del redan 14.6 ! )

LÖPNING OCH ALLMÄN TRÄNING med Petra Stenman eller Daniela Eklund

 • 13.7 (Platsen öppen) kl 17.30 -21.00

KAST TEORI och PRAKTIK Datum kommer snart!

HOPP TEORI och PRAKTIK: Datum kommer snart!

ANMÄLAN senast 25.6 2021 via länken. Vi sänder ut boken via post eller utdelning på första tillfället och efter anmälan får man också ta del av material via Google Classroom, där undervisningen sker.

ÅID kurs under sommaren ( mål juli)

TEORILEKTION: Månd 5.7 kl. 18.30-20.30 Daneila Eklund ( man kan också delta på denna del redan 14.6 ! )

LÖPNING OCH ALLMÄN TRÄNING med Petra Stenman

 • datum kommer snart!

KAST TEORI och PRAKTIK

 • datum kommer snart!

HOPP TEORI och PRAKTIK

 • datum kommer snart!

ANMÄLAN senast 25.6 2021 via länken. Vi sänder ut boken via post eller utdelning på första tillfället och efter anmälan får man också ta del av material via Google Classroom, där undervisningen sker.

ANMÄLAN

KURSER SOM HÅLLITS
FBLU 1 Vasa/Malax 3.-4.10 2020

Utexaminerade Barnledare från kursen i Vasa/Malax: Johanna Suikkanen, Andreas Storgård, Nina Backa , Tove Siegfrieds, Kenneth Edsvik, Annika Rikberg-Grannas ( saknas på bilden).