Mission

SFIs MISSION är att:

  • på svenska organisera och möjliggöra verksamheterna i
  • cykelsport
  • friidrott
  • kraftsport
  • simsport

med och för sina medlemsföreningar

  • arbeta och verka för en tävlingsinriktad helhetsutveckling
  • understryka de etiska krav fair-play idrottande ställer
  • väcka intresse för och gynna fostran till sunt, framgångsrikt idrottande