Kontaktuppgifter

Svenska Finlands Idrottsförbund r.f.

Vi flyttar till ny adress from 25.1.2018:

Gjuterivägen 10
00380 Helsingfors
FINLAND

sfi(at)idrott.fi

FO-nr. 0252163-5

Förbundssekreterare:
Björn Almark
bjorn.almark(at)idrott.fi
gsm +358-40-566 9181

Sportchef:
Petra Stenman
petra.stenman(a)idrott.fi
+358 40 7234777

SFI:s kansli finns i Sockenbacka i Helsingfors. Du kommer lättast till kansliet med lokatåg A, station Gjuteriet/Valimo.
De bussar som går längs Sockenbackavägen stannar också nära, t.ex. bussarna 14, 37, 38, 217, 218, 321, 322, 332.

Inloggning

Tävlingsregler inom friidrotten

IAAF:
De viktigaste internationella regeländringarna som gäller fr.o.m. 2016 (pdf dokument insatt 4.1.2016 )
- Regel 252, Stiglöpning (ny gren, insatt 4.1.2016)
Ändringar i IAAF:s tävlingsregler 1.1.2012 (pdf dokument )
- Bilaga till regel 162.8

Internationella tävlingsregler i friidrott  för SFI  2010 (word dokument)
Ändringar i IAAF:s tävlingsregler 1.1.2008

FM: SULs materialbank
 Flying Finns-tävlingsseriens regler(20.11.2015, insatt 4.1.2016)
FM-Resultatgränser 2016 (godkända i SUL:s tävlingsutskott 2.3.2016)
Tävlingsregler för finska mästerskapen i friidrott 2014 (pdf dokument)
(Tävlingsregler för finska mästerskapen i friidrott 2009 word dokument)
Ändringar i FM tävlingsregler 1.1.2009

SFI:
Tävlingsregler för SFI-mästerskapen 2016 ( insatt 27.3.2016, nytt D17 3000m)
Tävlingsregler för SFI-mästerskapen 2015-2016 ( insatt 18.2.2015)
Tävlingsregler för SFI-mästerskapen 2014 ( uppdaterad mars 2014)

Barnregler:
Friidrottsregler för barn (tom 13år) 2009 (i .pdf format )

Antidoping:
De senast uppdaterade listorna på tillåtna och förbjudna läkemedel finns under adress www.antidoping.fi också på svenska och engelska.


SFI tävlingsprotokoll