Vandringspris

Frihetspriset

  • Tävling mellan alla de SFI-föreningar som deltar i SFIM
  • Pokalen evigt vandrande
  • Placeringspoäng räknas 7, 5, 4, 3, 2, 1 för de sex bästa i varje SFIM-gren i seniorklasserna och 3, 2, 1 för de tre bästa i varje SFIM-gren i juniorklas­serna (H/D17 + P/F 15) + H19/10-kamp
  • Resultatpoäng räknas i seniorklassernas alla grenar på följande sätt: SM-klass 15, M-klass 10 och A-klass 5 och i juniorklassernas alla grenar A-klass 3 poäng. Resultatpoängen i seniorklass räknas oberoende av placering, i juniorklass endast för de tre bästa.
  • Placerings- och resultatpoängens summa ger slutresultatet

Ungdomspokalen

  • Tävling mellan alla de SFI-föreningar som deltar i SFIM
  • Pokalen vinns för alltid efter tre inteckningar
  • Placeringspoängen räknas 7, 5, 4, 3, 2, 1 för de sex bästa i varje juniorgren vid SFIM (för tillfället klasserna D17, F15, H17, P15 + H19 10-kamp)
  • Resultatpoäng räknas för A-klass 5 poäng oberoende av placering
  • Placerings- och resultatpoängens summa ger slutresultatet