Stöd och stipendier

Stipendie för internationellt tävlande 2020

Bidrag för deltagande i utlandstävling 2020 kan ansökas till ett maximibelopp enligt följande:
Sjutusan elit 200 €, sjutusan utmanare 100 € och övriga SFI-cyklister max. 50 €

En fritt formulerad ansökan skickas per e-post till sfi@idrott.fi och bör göras senast 31.10.2020 för säsongen 2020.

SFI cykelrådet besluter årligen om stipendier och understöd. Kontakta SFI cykelrådets fältkoordinator Thomas Lindberg, thomas.lindberg(at)idrott.fi eller tfn 0400-444 470 för mer information.