Stöd och stipendier

Stipendie för internationellt tävlande 2022

Bidrag för deltagande i utlandstävling 2022 kan ansökas till ett maximibelopp enligt följande:
Sjutusan elit 200 €, sjutusan utmanare 100 € och övriga SFI-cyklister max. 50€

En fritt formulerad ansökan skickas per e-post till sfi@idrott.fi och bör göras senast 31.05.2022 för säsongen 2022.

SFI cykelrådet besluter årligen om stipendier och understöd.
Kontakta SFI cykelrådets ordförande Juha Aintila, juha.aintila(at)idrott.fi för mer information.