Stöd och stipendier

På grund av ekonomiska orsaker beviljas inga stöd för internationellt tävlande 2023.