Friidrottsrådet 2022

Ordförande Conny Karlsson

Viceordförande Sara Åhman                                                   

ÅID Lucas Mattsson          

ÖID Inger Nabb

NÅID Kim Österman            

Idrottarnas representant Alex Rauhala                  

Tränarnas representant Stefan Tallqvist   

Kontakta FR via epost: förnamn.efternamn@idrott.fi                                    

Ungdomsrådet 2020-2021

Ungdomsrådet jobbar som ett stöd för Sportchefen och Friidrottsrådet och representerar idrottarna som en kanal till administrationen inom SFI. Ordföranden i Ungdomsrådet funderar som idrottarnas representant i Friidrottsrådet.

UNGDOMSRÅDETS SAMMANSÄTTNING 2020

Ordf.               Alex Rauhala(ÖID)

Suppleant       Amanda Liljendal ( NÅID)

Medlem          Linn Gustafsson (ÅID)

Medlem          Fredrik Fröberg (NÅID)                   

Medlem          Ellen Bos (ÖID)