Friidrottsrådet 2020

Ordförande Mikaela Ingberg

Viceordförande Björn Stenvik                                                     

ÅID Lucas Mattsson ( Henrika Österlund )          

ÖID Inger Nabb ( Ingemar Sundelin )

NÅID Ron Lindberg  ( Hilding Wikner )                  

Idrottarnas representant Alex Rauhala (Amanda Liljendal)                 

Tränarnas representant Hilding Wikner    

Kontakta FR via epost: förnamn.efternamn@idrott.fi                                    

Ungdomsrådet 2020-2021

Ungdomsrådet jobbar som ett stöd för Sportchefen och Friidrottsrådet och representerar idrottarna som en kanal till administrationen inom SFI. Ordföranden i Ungdomsrådet funderar som idrottarnas representant i Friidrottsrådet.

UNGDOMSRÅDETS SAMMANSÄTTNING 2020

Ordf.               Alex Rauhala(ÖID)

Suppleant       Amanda Liljendal ( NÅID)

Medlem          Linn Gustafsson (ÅID)

Medlem          Fredrik Fröberg (NÅID)                   

Medlem          Ellen Bos (ÖID)