Träning

Av praktiska skäl tränar de flesta av förbundets kraftidrottare hemmavid där utrustningen finns.