Personal

Fältkoordinator Marek Salermo

Tfn +358 44 502 3081 marek.salermo(at)idrott.fi

Sportchefen ( SC)  Petra Stenman planerar och koordinerar tränings- och lägerverksamheten. SC är ansvarig för planering och  utveckling samt koordinering av den kvalitatitva utbildningen för SFI.
SC jobbar i huvudsak för friidrotten men fungerar som sammankallare och länk till fältkoordinatorerna och de övriga grenarna inom förbundet.
Sportchefen jobbar mycket på fältet och är stationerad i Tammerfors. 

Sportchefen Petra Stenman, tfn +358 40 7234777, petra.stenman@idrott.fi .
Förbundssekreteraren  Björn Almark är stationerad i Sportens hus i FSI:s utrymmen i Helsingfors. Förbundssekreteraren  sköter löpande ärenden som gäller SFI styrelsen samt simning, cykling och kraftsport. 

Kontakta Förbundssekreterare Björn Almark, tfn +358 40 5669181 på epost: bjorn.almark(at)idrott.fi