UNGDOMSTRÄNARE ( Steg2)

Denna kurs kan kallas för friidrottens ABC. Utbildningen är en tränarutbildning under vilken friidrottens alla grenar och ungdomsträningens allmänna och grenspecifika delar noggrant genomgås.

Under Ungdomstränare kursen lär man sig grunderna i träning och vi bekantar sig också med fysiologi.

UNGDOMSTRÄNARE ( fd FFTU)

För vem? Kursen är en grundutbildning för alla ungdomstränare och är avsedd för tränare som tränar barn och juniorer i åldern 12-16 år och även lite äldre ungdomar.

Material

”Grundträning för friidrott 10-14 år ” trots att åldersspannet vi behandlar på kursen är lite större

Friidrottens allmänna träningslära


Upplägg:
Utbildningen består av 2-3 närstudieveckoslut ( fred kl 18.00-sönd kl 14.00) , 3 webinarier , 3 hemuppgifter och egenstudier. Totalt omfattar utbildningen ca 90h

UNGDOMSTRÄNARE kursen startar hösten 2024

Anmäl redan ditt intresse till petra.stenman@idrott.fi

Ansvariga utbildare : Daniela Eklund och Petra Stenman + SFI:s tränarstab och specialmedarbetare.

Kursen är under uppdatering för att passa in i Finlands Friidrottsförbunds licenssystem för tränare. Kursen motsvarar SUL:s NVT (Nuorisovalmentajatutkinto)

Efter utbildningen kan man ansöka om licens för Juniortränare från SUL ( Finlands Friidrottsförbund)

Pris ca 750€

ANMÄLAN TILL UNGDOMSTRÄNARE som startar hösten 2024