Föreningstränarutbildning

Föreningstränarutbildning FFTU (Steg 2)

Denna kurs kan kallas för friidrottens ABC. Utbildningen är en tvådelad tränarutbildning under vilken friidrottens alla grenar och ungdomsträningens allmänna och grenspecifika delar noggrant genomgås.

Under Föreningstränare 1 lär man sig grunderna i träning och vi bekantar sig också med fysiologi. ( 2 veckoslut)

Under Föreningstränare 2 ( 3 veckoslut) går man mer ingående in i grenanalyser.

FÖRENINGSTRÄNARE 1

Grundträning för friidrott 10-14 år. Grundutbildning för alla föreningstränare och är avsedd för tränare som tränar barn och juniorer i åldern 10-15 år. Utbildningen är en lågtröskelutbildning och passar för alla tränare.

Upplägg 40 timmar närstudier och 20 timmar hemmastudier

FÖRENINGSTRÄNARE 1 2022-2023

Närstudier fredag middag – söndag lunch

  • Tillfälle 1: 6.-8.1 Kuortane Idrottsinstitut ( 20 h )
  • Tillfälle 2 : NYA DATUM PÅ KOMMANDE!

Webinarie träningslära: NYA DATUM PÅ KOMMANDE!

Hemarbete ca 20 h ( 2 hemuppgifter)

Pris: 490€ ( inkl. inkvartering i 2 pers rum opistotaso + morgonmål, lunch, middag + material. 20€ / dygn tilläggsavgift för eget rum )

Ansvariga utbildare : Daniela Eklund och Petra Stenman + SFI:s tränarstab och specialmedarbetare.

ANMÄLAN: Vi förlänger anmälan till 29.12.2022 . Det krävs 10 deltagare för att kursen skall ordnas.

FÖRENINGSTRÄNARE 2

Träning i uppbyggnadsstadiet 14-17 år. Första steget till specialisering för föreningstränare. Utbildningen är avsedd för tränare som tränar 14-19 åriga ungdomar i föreningarna. Den är relativt krävande vad gäller teori, praktik och fysik.

Upplägg 60 timmar närstudier och 20h hemmastudier

Tidpunkt : Hösten 2023 – Våren 2024

Anmälan öppnar i augusti 2023

Träningslära

Under båda kurserna används som grund boken Friidrottens allmänna träningslära