Stöd och stipendier

Stipendie för internationellt tävlande 2022

Ansökan bör göras senast 30.9.2022 för säsongen 2022

SFI: Stöd för internationellt tävlande kan sökas varje år tom 30.9. då ansökan stängs.

Kriteriter: Idrottarna skall representera en SFI-förening och idrotta på Elitgrupp nivå. SFI kan även understöda idrottares deltagande i juniormästerskap ( EM, VM ) i 19-års klassen för betalning av självrisken.

Idrottaren skall kunna uppvisa ett intyg på Anti-doping utbildning ( tex ”I run clean” eller SUEK:s utbildning som finns på finska) Summan är 200€ / idrottare / år. Ansökan sänds till skriftligen till petra.stenman@idrott.fi och behandlas av Friidrottsrådet senast 30.9.2022

Tävlingar som SFI understöder 2022 är:

  • egna internationella tävlingar
  • U20 VM Cali
  • U20 Nordiska

Man kan endast en gång/år få understöd på 200€.

SFI understöder också tränares värdetävlings resor, i den mån SFI har möjlighet, när tränaren åker med sin adept till värdetävlingar. Ansökan behandlas av Friidrottsrådet per 30.9.2022

Ansökningsblankett

  • Skicka en fritt formulerad ansökan till petra.stenman@idrott.fi per 30.9 2022
  • Fyll i dina personuppgifter i Ersättningsblanketten och bifoga kvitto på kostnader eller kopia på räkning)

DISTRIKTEN ERSÄTTER:

Distrikten har egna förfaranden för understöd. Uppdatering ang förfarande kommer hit under juli månad

Vi räknar med att distrikten kan vara med och stöda:

  • JEM Israel
  • JVM Cali
  • FIN-SWE 17 år

SFI och distrikten strävar till att stöda olika idrottare och tränare så att fler får ta del av understöd .

Utbildningsstöd för tränare och ledare 2022

SFI: Tränare kan ansöka om stipendie för utbildning och fortbildning. Tränarna skall ha SFI-koppling i egenskap av utbildare eller grengruppstränare. Summan kan vara upp till 400€ / tränare / år.

Ansökan lämnas in skriftligen till petra.stenman@idrott.fi per 30.9. Friidrottsrådet besluter om stipendierna efter att alla ansökningar behandlats när ansökningstiden gått ut.

Distrikten: Distrikten delar ut understöd i den mån de har möjlighet utöver detta till tränare som inte är direkt SFI-bundna.

SFI och distrikten strävar till att stöda olika idrottare och tränare så att fler får ta del av understöd