Stöd och stipendier

Du kan ansöka om olika stöd och stipendier från SFI. De olika stödformerna och kriterierna kan du läsa mera om här under

Stipendie för tävlande utomlands 2020

Kriterierna uppdateras för tillfället

Utbildningsstöd för tränare och ledare 2020

Du kan ansöka om olika stöd och stipendier från SFI. De olika stödformerna och kriterierna kan du läsa mera om här under