Stöd och stipendier

Stipendie för internationellt tävlande 2021

Ansökan bör göras senast 30.9.2021 för säsongen 2021

SFI: Stöd för internationellt tävlande kan sökas varje år tom 30.9. då ansökan stängs. Kriteriter: Idrottarna skall representera en SFI-förening och idrotta på Elitgrupp nivå. SFI kan även understöda idrottares deltagande i juniormästerskap ( EM, VM ) i 19-års klassen för betalning av självrisken. Idrottaren skall kunna uppvisa ett intyg på Anti-doping utbildning ( tex ”I run clean” eller SUEK:s utbildning som finns på finska) Summan är 200€ / idrottare / år. Ansökan sänds till skriftligen till petra.stenman@idrott.fi och behandlas av Friidrottsrådet senast 30.9.2021

SFI understöder också tränares värdetävlings resor, i den mån SFI har möjlighet, när tränaren åker med sin adept till värdetävlingar. Ansökan behandlas av Friidrottsrådet per 30.9.2021

Distrikten: Distrikten har egna förfaranden understöd. Kontakta ditt eget distrikt.

SFI och distrikten strävar till att stöda olika idrottare och tränare så att fler får ta del av understöd

Utbildningsstöd för tränare och ledare 2021

SFI: Tränare kan ansöka om stipendie för utbildning och fortbildning. Tränarna skall ha SFI-koppling i egenskap av utbildare eller grengruppstränare. Summan kan vara upp till 400€ / tränare / år.

Ansökan lämnas in skriftligen till petra.stenman@idrott.fi per 20 okt 2021. Friidrottsrådet besluter om stipendierna efter att alla ansökningar behandlats när ansökningstiden gått ut.

Distrikten: Distrikten delar ut understöd i den mån de har möjlighet utöver detta till tränare som inte är direkt SFI-bundna.

SFI och distrikten strävar till att stöda olika idrottare och tränare så att fler får ta del av understöd

NÅID stipendieinfo 2020

Stipendier
Deadline för stipendieansökan år 2020 är följande:

 • Idrottarstipendier 30.7., tränarstipendier 15.9.
 • Idrottarstipendier (upp till 200€) kan ansökas av distriktets idrottare i åldern 16–19 år.
  • Stipendium kan erhållas för att bekosta tävlingar utomlands eller för deltagande i sommarens grenkarnevaler.
  • Bedömning
   av stipendieansökningarna görs av styrelsen för NÅID friidrott och företräde vid bedömning ges idrottare som inte tidigare har beviljats NÅID friidrotts stipendium.
  • Utbetalning av beviljade stipendier sker mot
   kvitton.
  • Fritt formulerade ansökningar ombeds sändas per e-post till Hilding Wikner senast 30.7.
 • Tränarstipendierna är avsedda för tränare som får personlig adept med till värdetävlingar (för juniorer eller seniorer) och som vill vara med på plats under mästerskapen.
  • Summa: 200-400 € beroende på kostnader för resan.(det högre beloppet gäller i första hand värdetävlingar utomlands)
  • Fritt formulerande ansökningar sändes till Hilding.Wikner senast den 15.9.