Stöd och stipendier

Stipendie för internationellt tävlande 2023

Ansökan bör göras senast 10.9.2023 för säsongen 2023

Stöd för internationellt tävlande kan sökas varje år. Understödens storlek bestäms utgående från antalet ansökningar efter att ansökningstiden gått ut. Ansökningarna koordineras efter 10.9 mellan SFI och distrikten och besluten tas av Friidrottsrådet på möte i september.

Kriteriter: Idrottarna skall representera en SFI-förening och idrotta på Elitgrupp nivå.

SFI understöder IDROTTARE:

  • Internationellt tävlande tex. poängtävling för vuxna idrottare eller se som satsar på D/H mästerskap och behöver samla WA poäng.
  • NM mästerskap i seniorklass / U23
  • U23 EM
  • utbetalning först per 30.9.2023

Distrikten understöder om möjligt:

  • U20 / U18 mästerskap
  • andra tävlingsresor för idrottare och tränare i den mån distrikten har möjlighet

Idrottaren skall kunna uppvisa ett intyg på Anti-doping utbildning ( tex ”I run clean” eller SUEK:s utbildning som finns på finska)

TRÄNARE

SFI understöder också tränares värdetävlings resor, i den mån SFI har möjlighet, när tränaren åker med sin adept till värdetävlingar. Ansökan behandlas av Friidrottsrådet per 30.10.2023

ANSÖKNINGSBLANKETT

  • Skicka en fritt formulerad ansökan till petra.stenman@idrott.fi per 10.9 2023
  • Fyll i dina personuppgifter i Ersättningsblanketten och bifoga kvitto på kostnader eller kopia på räkning)

SFI och distrikten strävar till att stöda olika idrottare och tränare så att fler får ta del av understöd .

Utbildningsstöd för tränare och ledare 2023

SFI: Tränare kan ansöka om stipendie för utbildning och fortbildning. Tränarna skall ha SFI-koppling i egenskap av utbildare eller grengruppstränare. Summan kan vara upp till 400€ / tränare / år.

Ansökan lämnas in skriftligen till petra.stenman@idrott.fi per 30.9. Friidrottsrådet besluter om stipendierna efter att alla ansökningar behandlats när ansökningstiden gått ut.

Distrikten: Distrikten delar ut understöd i den mån de har möjlighet utöver detta till tränare som inte är direkt SFI-bundna.

SFI och distrikten strävar till att stöda olika idrottare och tränare så att fler får ta del av understöd