Värderingar

Vår uppgift är att stödja och företräda våra medlemsföreningar i
gemensamma frågor och ge goda förutsättningar att idrotta på svenska i
Finland. Vårt mål är att inspirera våra föreningars medlemmar till idrott och
skapa en miljö där våra idrottare har möjlighet att utvecklas till att nå den
nationella toppen.
Vi är måna om att idrottsverksamheten hos oss sker i en trygg och
inkluderande miljö. Vi arbetar medvetet för att öka jämställdhet och
likabehandling inom förbundet och i våra medlemsföreningar.
Våra tränare och ledare utbildas på svenska i förbundets regi och i
samarbete med de övriga grenförbunden och med Finlands Svenska Idrott.
Det är en hederssak inom ett litet förbund som SFI med en alldeles speciell
identitet, att satsa på kvalitet i all verksamhet för att visa vår styrka och
sammanhållning.
Vår gemenskap med idrottsrörelsen är unik och vi är stolta över att höra till
SFI och samtidigt vara med och försvara hela landets idrottsära.