Stöd och stipendier

Kraftrådet besluter årligen om stipendier och understöd. Kontakta KIR ordf. Magnus Häggbolm 040-5578311 för mer information.