Yrkestränarexamen

Folkhälsan anordnar en ny förberedande utbildning för Yrkestränare. Utbildningen kommer 2023–2025 att fokusera på snabbkraftsidrotter vilket betyder att utbildningen passar speciellt för tränare inom friidrott, kampsporter, styrkegrenar samt utvalda bollsporter.

Utbildningen är en examen på andra stadiet och följer en läroplan som är godkänd av Utbildningsstyrelsen. Utbildningen består av tio närstudietillfällen och distansuppgifter samt genomförs genom yrkesprov inom en obligatorisk och en valfri studiehelhet.

Utbildningen omfattar 150 kunskapspoäng och studieplanen görs individuellt för varje studerande baserat på tränarens tidigare erfarenhet och kunnande.

Utbildningen leds och koordineras av Tom Andtbacka och Thomas Asp. Närstudierna kommer att hållas av ett flertal olika tränare, ledare och idrottare som alla med sin bakgrund och specialkunskap kommer att ge en bred och stabil grund för blivande yrkestränare.

Kursstart för nästa ytbildning är den 13 oktober 2023.

Mera information om utbildningen finns på:

https://kurser.folkhalsan.fi/kurser/visa/16329

Historia

Yrkestränarexamen för uthållighetstränare arrangerades 2011-2013. Detta var den första yrkestränarexamen i uthållighet som arrangerats i Finland. Därefter har det hållits utbildningar i turvis snabbkraft och uthållighetsgrenar.