Yrkestränarexamen

Folkhälsan ordnar i samarbete med Kuortane Olympic Training Center och SFI Yrkesexamen för tränare (VAT). Utbildningen fokuserar varannan gång på  uthållighet eller snabbet och passar därför för tränare i många olika grenar.

Utbildningen är en examen på andra stadiet och följer en läroplan som är godkänd av Utbildningsstyrelsen. Utbildningen består av tio närstudietillfällen och distansuppgifter och den genomförs genom yrkesprov inom två obligatoriska och en valfri studiehelhet. Utbildningen omfattar max 60 kunskapspoäng och studieplanen görs individuellt för varje studerande baserat på hens tidigare erfarenhet och kunnande som tränare. I studierna ingår också en grenspecifik studieresa.

Utbildningen leds och koordineras av Tom Andtbacka och Thomas Asp. Närstudierna hålls av flera olika tränare, ledare och idrottare, som alla med sin bakgrund och specialkunskap kommer att ge en bred och stabil grund för blivande yrkestränare.

För tillfället går en kurs i snabbkraft ( 2019-2020) 

För mera information

Thomas Asp, 050 505 1139

Tom Andtbacka, 050 353 1457

Historia

Friidrottens Yrkestränarexamen (YTE) arrangeras i samarbete med Kuortane Idrottsinstitut.

Yrkestränarexamen för uthållighetstränare arrangerades 2011-2013. Detta var den första yrkestränarexamen i uthållighet som arrangerats i Finland.