Att beakta vid träning

Barn och ungdomsverksamhet under tiden 8-28.3.2021 på områden som befinner sig i accelerations- eller spridningsfasen. (sjukvårdsdistrikten)

 • Verksamhet för unga som är 12 år ( 2008 födda eller äldre) avbryts senast 8.3 för tre veckor t.o.m. 28.3.

I träningsverksamhet som är tillåten så bör följande saker beaktas:

 • Träningsverksamheten sker i grupper som är inom de begränsningar som regionalförvaltningen på det egna området anvisat
 • I träningsverksamheten följer man följande anvisningar:
  • Man deltar endast helt frisk och symptomfri i tärningen. Uppvisar man symptom så bör man omedelbart söka sig till coronatestningen och hålla sig i egen karantän enl IHL:s instrukioner.
  • Användning av ansiktsmask före och efter träning, ifall man inte kan undvika närkontakt.
 • På träningen deltar endast de som behövs med på träningen: idrottarna, tränarna, funktionärerna och nödvändig servicepersonal. Tränarna, funktionärerna och servicepersonalen använder alltid ansiktsmask när det är möjligt under träningen.
 • Endast nödvändiga besök av föräldrar på träningarna och då använder föräldrarna ansiktsmask. .
 • Man ser till att tvätta händerna före träningen och att annars hålla en god hygien. Hand desinficeringsmedel bör finnas tillgängligt under träningen. Man undviker att röra sig ansiktet.
 • Man sprider ut de olika träningsgruppernas träningstider
 • Man tvättar händerna före och efter ett WC besök.
 • Omklädningsrummen används inte eller så begränsas användningen av dem till de som deltar i samma träning.
 • I mån av möjlighet så är man utomhus. Träningsutrymmena används mångsidigt och grupperna delas in i olika områden på träningsutrymmet, i terrängen eller på andra passande träningsställen. Egna redskap används eller så ser man till att redskapen desinficeras.
 • Träningen sker i samma grupper under ledning av samma ledare eller tränare. Närkontakter undviks.
 • Man tar i beaktande god hygien ( handtvätt, hostningar och nysningar i näsduk, egna dricksflaskor och handdukar), avstånden hålls och man använder egna redskap.
 • Ledarna och tränarna uppmanas att ge instruktioner för egen träning utanför gruppträningarna.
 • Man tvättar händerna efter träningen.
 • Vi bär gemensamt ansvar för allas säkerhet.

Genom att tillsammans följa regler, rekommendationer och begränsningar kan vi bygga en trygg tränings- och tävlingsmiljö