Hur anpassa rekommendationerna från OK och UKM

Undervisnings- och kulturministeriet samt Institutet för hälsa och välfärd har gett rekommendationer för arrangemang av idrotts- och kulturverksamhet inomhus och dessa är i kraft to.m 31.1.2021. Rekommendationerna kan du finna på bla Olympiakommitteńs hemsidor ( på finska ) : Ajankohtaista tietoa koronavirustilanteen vaikutuksesta urheiluun – Suomen Olympiakomitea

Seniorernas tävlings- och toppidrotts verksamhet nämns i rekommendationerna som en skilld punkt i tävlings- och toppidrottens landslagsverksamhet, verksamhet på FM – och 1-divistion nivå samt yrkesträningsverkamhet som siktar på internationella toppen. Inom friidrotten kan man i pricip indela idrottarens nivåer som följer: i:

  • Landslag och interntaionell topp: SUL idrottare som tillhör någon av träningsgrupperna (TF, EM, NEM, NMJ och Träningscenteridrottare)
  • Idrottare på FM-nivå: 7p den allmänna klassen eller 5p resultatidrottare i undgdomsklasserna 17-22
  • 1-division friidrottare: 5p i allmänna klassen eller 3p i klasserna 17-22 år.

Resultatpoängen i friidrott hittar du här: https://www.yleisurheilu.fi/sites/default/files/tulospisteet_2019_1.1_alkaen.pdf

Mer information

Mika Muukka, Kilpailupäällikkö, SUL 040 830 6792

Jarkko Finni, Valmennuksen ja koulutuksen johtaja, SUL 040-5362680