SFI-träningsträffar inom medel- och långdistans i NÅID

SFI i samarbete med NÅID ordnar gemensamma träningar 1-2 gånger / månaden fr.o.m. november 2021. Träningsträffarna riktar sig till uthållighetslöpare i alla åldrar från 14 år och uppåt från NÅID föreningar och i alla uthållighetsgrenar inom friidrotten. Som dragare fungerar Clas Smeds, Björn Stenvik och gästande f.d eller aktiva SFI uthållighetslöpare. Genom detta projekt strävar vi till att stärka och stöda uthållighetslöpningen och sammanhållningen inom NÅID medel- och långdistans.

Träff nr 1: Britas idrottspark lördagen 27.11 kl 10.00. Samling utanför simhallen. Idrottare på olika nivå kan träna tillsammans. Uppvärmning, rörlighet, koordination + grunduthållighetsbaserade intervaller. Blandat med korta drag, korta pauser och hoppserier.

Möjlighet att duscha vid Britas idrottshall. SFI bjuder alla deltagare + deras tränare på mat vid Britas simhall efter träningstillfället. Anmäl er gärna på förhand till classe.smeds@gmail.com. Vid frågor kontakta Classe Smeds 0400-208717 eller Nalle Stenvik 050-5217380.

Träff nr 2: 11.12 föreslagsvis vid Esport arenan i Hagalund ( mer information fås på första tillfället)

Kategorier:
Allmänt Friidrott