SFI:s höstmöte valde Stefan Mutanen till ny ordförande.

Stefan Mutanen ska leda Svenska Finlands Idrottsförbund in i framtiden. Det blev klart under torsdagen på SFI:s höstmöte. Christine Suvanto som lotsat förbundet i nästan sex år undanbad sig omval under våren och efter det har valberedningen under ledning av Magnus Häggblom jobbat för att hitta lämpliga kandidater. Vid höstmötet föreslog valberedningen Karisbon Stefan Mutanen, tidigare VD för samfundet Folkhälsan till ny styrelseordförande för SFI. Förslaget godkändes enhälligt av mötesdelegaterna.

Stefan Mutanen hade under sina 16 år som vd för Samfundet Folkhälsan ett övergripande ansvar för Solvalla idrottsinstitut och verksamheten på Norrvalla. Hans senaste idrottsuppdrag var att fungera som ordförande för organisationskommittén för SFI förbundsmästerskapen i friidrott i Karis tidigare i år.

Som ny ordförande ser jag fram emot det viktiga uppdraget och kommer att göra mitt yttersta för att SFI skall ha fortsatt framgång på idrottsarenorna. Det gäller att använda befintliga resurser effektivt och att fokusera på rätta saker.

Stefans motto är ”det är viktigare att utvecklas än att alltid lyckas”.

Vid höstmötet valdes även två nya viceordföranden i SFI-styrelsen, nämligen Inger Nabb från Vasa och Mikael Stjärnfelt från Eckerö på Åland. Det känns tryggt att lämna över verksamheten, säger Christine Suvanto som på mötet avtackades och förlänades förbundets förtjänstmärke som uppskattning för hennes aktiva ordförandeår.

Förbundets hedersmedlem och tidigare skattmästaren, Leif Rikberg svingade ordförandeklubban med van hand på höstmötet som godkände verksamhetsplanen och budgeten för år 2020. Under det kommande året kommer extra energi att läggas på bättre kommunikation och ökat samarbete för att stärka kompetensen i frivilligarbetet hos medlemsföreningarna. Aktiva och välmående föreningar är hjärtat i SFI:s verksamhet och tröskeln till grenöverskridande verksamhet är låg i förbundet med fyra olika idrottsformer i sin palett.

Tilläggsinformation:
SFI:s sportchef Petra Stenman, tfn 040 723 4777, petra.stenman@idrott.fi
SFI:s förbundssekreterare Björn Almark, tfn 040 566 9181, sfi@idrott.fi

Kategorier:
Allmänt Friidrott