Tävlingsverksamheten i simning upptas gradvis

Artikeln under uppdatering

På grund av den förändrade coronasituationen i Finland och som följd av det gradvisa upphävandet av restriktioner kan tävlingsverksamheten som går under Simförbundet gradvis upptas.

Regionförvaltningen har 19.5.2020 gjort beslut på förbud på över 50 personers offentliga tillställningar och samlingar både inom- och utomhus fram till 30.6.

Tävlingsverksamhet i juni och juli 1.6.-31.7.

Simförbundets medlemsföreningar kan under arrangera tävlingar i kategori 7 § 6 enligt de allmänna restriktionerna med början från 1.6.2020.

Man skall bör lämna in en tävlingsanmälan enligt de allmänna direktiven sju ( 7 ) dygn före tävlingens start till adressen kilpailut@uimaliitto.fi. I anmälan bör framgå följande information: tävlingsplats, tidpunkt, grenprogram samt tävlingsledarens namn.

Föreningen skall följa myndigheternas direktiv gällande folksamlingar, säkerhetsavstånd och hygien.

Evenemanget bör vara godkänt av den instans som ansvarar för simhallens användning och en den godkända planen bör bifogas som tilläggsinformation senast sex ( 6 ) timmar före evenmanget börjar.

Tävlingsresultaten godkänns i Tempus- systemet endast till den del som all information har getts inom utsatt tid. Simförbundet förhåller sig rätten att inte godkänna tävlingstillstånd att vid behov avbryta tävlingsverksamheten ifall att myndigheternas rekommendationer eller coronavirus situationen ändrar.

Tävlingsverksamhet i augusti 1.8.-30.8.

Simförbundets medlemsföreningar kan arrangera arrangera tävlingsverksamhet inom ramen av de allmänna rekommendationerna i punkt 7 § 4 nationella och punkt 7 § 6 andra tävlingsaktiviteter med början från 1.8.2020.

Med undantag från regelverket kan nationella tävlingar arrangeras under ti 1.–30.8.2020 med lättare tävlingsarrangemang. Det bör levereras en fullvärdig tävlingsanmälan och tävlingsinbjudan 7 dygn före evenemanget startar till adressen kilpailut@uimaliitto.fi. I tävlingsanmälan bör framgå följande information: tävlingsplats, tidpunkt, grenprogram, tävlingsavgift samt tävlingsledarens namn. Evenemanget bör vara godkänt av den instans som ansvarar för simhallens användning och en den godkända planen bör bifogas som tilläggsinformation senast sex ( 6 ) timmar före evenmanget börjar

Tävlingsresultaten godkänns i Tempus- systemet endast till den del som all information har getts inom utsatt tid. Simförbundet förhåller sig rätten att inte godkänna tävlingstillstånd att vid behov avbryta tävlingsverksamheten ifall att myndigheternas rekommendationer eller coronavirus situationen ändrar.

Tävlingsverksamhet from 1.9.

Tävlingsverksamheten fortsätter enligt den tävlingskalender som bekräftats, ändå så att man följder myndigheternas begränsingar och instruktioner som då råder. Simförbundet erhåller sig rätten att avbryta tävlingsverksamheten ifall koronavirussituationen ändrar och det kommer nya myndighetsrestriktioner. Föreningarna bör tillämpa myndigheternas säkerhetsföreskrifter gällande folksamlingar och hygien.

Instruktioner

För att minska smittorisken bör man undvika onödiga kontakter under tävlingsevenemangen:

  • Turvataan lähikontaktien välttämiseksi turvavälien ylläpitämisen mahdollisuus: osallistujamäärä rajataan siten, että henkilöiden väliin jää vähintään 1–2 metriä.
  • Tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja, tulee osallistujia muistuttaa ja auttaa turvavälien pitämisessä. Turvavälien ylläpitoa voidaan varmistaa esimerkiksi riittävällä opastavalla henkilökunnalla, etäisyysopasteilla ja ehkäisemällä pitkien jonojen syntyä osallistujien saapumis- ja jakautumisjärjestelyin.

Oikeisiin käytäntöihin ohjaavaa tiedotusmateriaalia suositellaan jaettavaksi kilpailutapahtumissa tietoisuuden lisäämiseksi. Oikein toteutettu yskimis- ja käsihygienia estää tartuntoja:

  • När man kommer in Tultaessa sisätilaan tai rajattuun ulkotilaan käytetään käsihuuhdetta. Käsihuuhdetta tulee olla helposti saatavilla.
  • Kädet pestään vedellä ja saippualla aina ennen ruokailua sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Kädet kuivataan kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin. Jos käsienpesu ei ole mahdollista, käytetään käsihuuhdetta.
  • Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttönenäliina, joka heitetään heti käytön jälkeen pois. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu kyynärtaipeella. Kädet pestään tämän jälkeen.
  • Maskia voi halutessaan käyttää ottaen huomioon siihen liittyvät  ohjeet.

Kilpailutapahtumiin ei saa tulla, jos henkilöllä on mitään sairastumiseen viittaavia oireita.

Suomen Uimaliitto noudattaa Suomen hallituksen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, sosiaali- ja terveysministeriön,  opetus- ja kulttuuriministeriön  ja ulkoministeriön linjauksia. Lisätietoa  Valtioneuvoston,  THL:n, OKM:n,  AVI:n  ja Olympiakomitean sivuilla.

Lisätiedot:
Toiminnanjohtaja Sanna Airaksinen, puh. 040 5499 626, sanna.airaksinen@uimaliitto.fi
Kilpailupäällikkö Pasi Salonen, puh. 044 5490 350, pasi.salonen@uimaliitto.fi

Kategorier:
Allmänt Simning