Corona virusets inverkan på SFI-verksamheten

allmänt

Institutet för hälsa och välfärd ger aktuell information på svenska om Corona virus situationen

SFI följer Olympiakommiténs rekommendationer

SFI:s 7-tusan läger i mars inhiberas

Tyvärr måste SFI meddela att 7-tusan lägret i friidrott 27.3-29.3.2020 i Kuortane inhiberas. De som har anmält sig behöver inte göra något, utan anmälan avbokas automatiskt utan kostnad. 

Detta är en av åtgärderna för att hindra coronavirusets spridning. Enligt regeringens rekommendation bör all verksamhet som inte är nödvändig, även hobby- och fritidsverksamhet begränsas. Styrelsen för Finlands Svenska Idrott har därmed fattat beslut att inhibera samtliga egna evenemang som är inplanerade fram till 31.5.

Mentisverksamheten
De som hunnit bokat privata samtal med en Mentaltränare har möjlighet att samtala tex per telefon utan kostnad. Kontakta din mentistränare.
Mentisgruppen återkommer med föreläsningar i NÅID/ÅID/ÖID under försommaren, både för tränare och idrottare. Temat är tävlingsnervositet och stresshantering. Vi avvaktar ännu med att spika datum, men alla i 7-tusan verksamheten kontaktas när det blir aktuellt med dessa träffar.

På uppdrag,
Petra Stenman
Kontakta mig:

Petra Stenman
Sportchef SFI+358 40 7234777

Utlandslägret i friidrott inhiberas

Utlandslägret i SFI-regi kommer att inhiberas och alla betalda bokningsavgifter kommer att återbetalas. De som på egen risk fortfarande vill åka till Portugal på läger kommer att ha möjlighet att tänka över saken t.o.m. 13.4, då vi avbokar all inkvartering.

Observera att SFI inte har någon service i Portugal under denna perioden, utan hela lägret är avbokat. Är det så att du vill åka, så gör du det privat och på egen risk och bokningen förvandlas till en privat bokning som betalas direkt till researrangören Laranjatours. Du har också möjlighet att själv vara i direkt kontakt med Laranja Tours. Vill du avboka så meddela om det till petra.stenman@idrott.fi. skriftligen per 13.4.

Vi följer med situationen. För tillfället är tex alla sportfaciliteter i Spanien stängda och Portugal kan gå samma öde till mötes.

Inga nya bokningar tas emot. Alla avbokningar bör göras skriftligen per 13.4.

På uppdrag,
Petra Stenman
Kontakta mig:

Petra Stenman
Sportchef SFI+358 40 7234777

SFIM i bänkpress 4.4.2020

Tävlingarna inhiberas och flyttas fram på obestämd tid.

På uppdrag,
Petra Stenman
Kontakta mig:

Petra Stenman
Sportchef SFI+358 40 7234777

FSI informerar

Med anledning av de nya besluten och rekommendationerna som landets regering idag offentliggjorde vid sin presskonferens, har Finlands Svenska Idrotts styrelse gjort upp en åtgärdsplan.

Finlands Svenska Idrotts medlemsförbund och -föreningar avgör själva vilka träningar, tävlingar och evenemang som ordnas eller som man deltar i. Respektive styrelse bör fatta beslut om eventuella inhiberingar av t.ex. träningar eller tävlingar. Vi rekommenderar alla berörda att aktivt följa med myndigheternas, dvs THLs och regeringens, rekommendationer och direktiv. Följ även med det egna nationella grenförbundets information.

Enligt regeringens rekommendation bör all verksamhet som inte är nödvändig, även hobby- och fritidsverksamhet begränsas. Styrelsen för Finlands Svenska Idrott har därmed fattat beslut att inhibera samtliga egna evenemang som är inplanerade fram till 31.5. De som redan hunnit anmäla sig till något av evenemangen kommer att kontaktas och få tillbaka sina anmälningsavgifter. 

Grundfriska barn och unga hör inte till covid-19 infektionens riskgrupp. Därmed kan idrottsföreningarnas hobbyverksamheter för dessa målgrupper fortsätta om man så önskar, men med uppmärksamhet på de förbyggande åtgärderna. Om en deltagare, vårdnadshavare eller tränare uppvisar några som helst symptom på förkylning/sjukdom bör denna stanna hemma. 

Anders Lindahl, t.f. generalsekreterare har utsetts till organisationens ansvarsperson och ansvarar för att följa med utvecklingen och vid behov sammankalla till möte om det finns behov av att uppdatera den interna åtgärdsplanen. Vi följer aktivt med myndigheternas rekommendationer och direktiv, som kan påverka vår verksamhet, och ger ny information vid behov.

För den senaste informationen 

Det har kommit nya och strängare direktiv från Statsrådet när det gäller resor och stora folksamlingar. Vi funderar allvarligt på att inhibera nästa 7-tusan läger och alla tävlingar fram till 31.5. När det gäller Portugal-lägret så avvaktar vi ännu eftersom största delen är inbokade till slutet av april.

Tillsvidare följer vi Olympiakommitténs rekommendationer och  Statsrådets  senaste rekommendationer. ) Som nu finns på finska men kommer snart på svenska här: https://valtioneuvosto.fi/sv/information-om-coronaviruset

Vi återkommer med mer information.

Kategorier:
Allmänt Cykling Friidrott Kraftsport Simning