Corona virusets inverkan på SFI-verksamheten

7-tusan lägret i Kuortane 24-26.10.2020 samt januarilägret 2021 inställt.

Oktoberlägret i Kuortane ställs in pga coronasituationen.

Vi ordnar alternativ verksamhet, som nu är under planering. Det betyder mindre grengruppsvisa träffar / miniläger i ÖID/NÅID ( även Åbo) under ledning av GGT och andra tränare.

Träningsträffar som ordnas istället för 7-tusan läger

Vi återkommer med mer information gällande aprillägret.

Vid frågor kontakta Petra Stenman 040-7234777 eller petra.stenman@idrott.fi

SFIM i styrkelyft i Hangö 10.10 ställs in

De planerade SFI-mästerskapen i styrkelyft i Hangö nu inkommande helg kommer att ställas in pga rådande omständigheter med större spridning av Coronasmittan. Vi återkommer med beslut om eventuellt nytt datum.

Kommande tävlingar under hösten så som veteran FM i klassisk styrkelyft samt FM i bänkpress i Mariehamn är ännu så länge inte inställda. SFI styrkelyft familjen avvaktar besked från finska förbundet kring dessa.

SFI-mästerskapen i simning

SFI Mästerskapen, Borgå 12-13.9.2020

TÄVLINGSPLATS
– Borgå simhall, Linnankoskigatan 2–6, 06100 Porvoo
– Tävlingarna avgörs på 25 m bana med 6 banor. Startpallarna har inget fotstöd.

SPECIALDIREKTIV PGA EPIDEMILÄGET
– För att närvara vid tävlingarna i Borgå simhall som tävlande, tränare eller funktionär bör man vara
helt frisk
– Tävlingarna arrangeras utan publik
– Enbart tävlarna, tränare, funktionärer samt simhallens personal har tillgång till bassängområdet
– Upprop inför start arrangeras så att det är möjligt att hålla ett tryggt avstånd till varandra och att
kunna undvika närkontakter
– Tävlarna ombeds lämna bassängområdet så fort som möjligt efter själva tävlingsprestationen
– Det är inte tillåtet att äta vid bassängområdet.
– I omklädningsrum samt duschrum strävar man till att hålla säkra avstånd och undvika närkontakter
– Nysningar och hostningar görs i armväcken eller i en pappersnäsduk som genast efter användning
slängs i soporna och därefter tvättar man sina händer
– Alla ser till att hålla en god handhygien under tävlingarna och undviker att röra i ytor. Hämderna
tvättas alltid då de är smutsiga och då man kommer in i simhallen.
– Funktionärs- och lagledarmöten arrangeras så att det är möjligt att hålla säkra avstånd till varandra
– De normala pausutrymmen för funktionärer är inte i användning under tävlingarna.
–  Funktionärerna rekommenderas att vistas utomhus under pauserna.

TÄVLINGSKANSLI
– Tävlingskansliet finns i simhallens aula
– Tävlingskansli är öppet från lördag 12.9 kl 12 och stängs efter den sista grenen. På söndag 13.9
öppnar tävlingskansli kl 8.30 och stängs efter den sista grenen.

TIDTABELL
– Tävlingarnas tidtabell finns i LiveTiming
– Eventuella förändringar i tidtabellen under tävlingarna meddelas av speakern

Sammandrag över information från finlands friidrottsförbund

SFIM i friidrott skjuts fram till 2021

SFIM i friidrott som skulle arrangeras i Närpes 18-19.7.2020 kommer att flyttas fram med ett år. IF Kraft som står som arrangör för tävlingar får istället arrangera mästerskapen sommaren 2021. Därmed kommer även IF Åland, som beviljats mästerskapen år 2021, att arrangera mästerskapen sommaren 2022. 

De första SFI-mästerskapen i friidrott hölls redan 1912 i Åbo, samma år som SFI grundades. Mästerskapen har hållits varje år förutom krigsåren 1941 och 1944. Från och med år 2000 arrangeras mästerskapen samtidigt för juniorer och seniorer. Närpes har stått värd för mästerskapen åren 1985, 1998 och 2004.

SFI-mästerskapen är en mycket viktig tävling för de finlandssvenska föreningarna.  Arrangören bör ha möjlighet att förbereda och genomföra ett fullgott mästerskap som är tryggt för både deltagare, publik och funktionärer. Idrottarna bör ha möjlighet att delta i sin egen gren. Under den rådande situationen ansåg SFI:s friidrottsråd tillsammans med arrangören att detta inte är möjligt. 

Ett decimerat mästerskap med devalverade medaljer kan inte ha mästerskapsstatus, så därför valde SFI:s friidrottsråd tillsammans med arrangören, och efter en enkätförfrågan från fältet, att ta beslutet att flytta fram SFIM 2020 med ett år till 2021. Även SFIM i mångkamp blir inhiberat denna säsong. 

För mera information

Petra Stenman, sportchef
Svenska Finlands Idrottsförbund
petra.stenman@idrott.fi
+35840723477

Jim Eriksson, tävlingsledare
IF Kraft
+358407234777

Ett pressmeddelande ang SFIM i friidrott ges ut 26.5. Friidrottsrådet sammanträder i ärendet 25.5 kl 17.00.

SFI tillsammans med arrangören kommer att göra ett beslut om SFIM i friidrott 2020 arrangemanget i Närpes/IF Kraft efter att vi fått klarare direktiv från SUL inför sommarens tävlingar. Vi antar att nya direktiv kommer senast vecka 20 ( redigerat 11.5) . Arbetsgruppen för SFIM har nästa möte 15.5

allmänt

Institutet för hälsa och välfärd ger aktuell information på svenska om Corona virus situationen

SFI följer Olympiakommiténs rekommendationer

SFI:s 7-tusan läger i mars inhiberas

Tyvärr måste SFI meddela att 7-tusan lägret i friidrott 27.3-29.3.2020 i Kuortane inhiberas. De som har anmält sig behöver inte göra något, utan anmälan avbokas automatiskt utan kostnad. 

Detta är en av åtgärderna för att hindra coronavirusets spridning. Enligt regeringens rekommendation bör all verksamhet som inte är nödvändig, även hobby- och fritidsverksamhet begränsas. Styrelsen för Finlands Svenska Idrott har därmed fattat beslut att inhibera samtliga egna evenemang som är inplanerade fram till 31.5.

Mentisverksamheten
De som hunnit bokat privata samtal med en Mentaltränare har möjlighet att samtala tex per telefon utan kostnad. Kontakta din mentistränare.
Mentisgruppen återkommer med föreläsningar i NÅID/ÅID/ÖID under försommaren, både för tränare och idrottare. Temat är tävlingsnervositet och stresshantering. Vi avvaktar ännu med att spika datum, men alla i 7-tusan verksamheten kontaktas när det blir aktuellt med dessa träffar.

På uppdrag,
Petra Stenman
Kontakta mig:

Petra Stenman
Sportchef SFI+358 40 7234777

Utlandslägret i friidrott inhiberas

Utlandslägret i SFI-regi kommer att inhiberas och alla betalda bokningsavgifter kommer att återbetalas.

Inga nya bokningar tas emot. Alla avbokningar bör göras skriftligen per 13.4.

På uppdrag,
Petra Stenman
Kontakta mig:

Petra Stenman
Sportchef SFI+358 40 7234777

SFIM i bänkpress 4.4.2020

Tävlingarna inhiberas och flyttas fram på obestämd tid.

På uppdrag,
Petra Stenman
Kontakta mig:

Petra Stenman
Sportchef SFI+358 40 7234777

FSI informerar

Med anledning av de nya besluten och rekommendationerna som landets regering idag offentliggjorde vid sin presskonferens, har Finlands Svenska Idrotts styrelse gjort upp en åtgärdsplan.

Finlands Svenska Idrotts medlemsförbund och -föreningar avgör själva vilka träningar, tävlingar och evenemang som ordnas eller som man deltar i. Respektive styrelse bör fatta beslut om eventuella inhiberingar av t.ex. träningar eller tävlingar. Vi rekommenderar alla berörda att aktivt följa med myndigheternas, dvs THLs och regeringens, rekommendationer och direktiv. Följ även med det egna nationella grenförbundets information.

Enligt regeringens rekommendation bör all verksamhet som inte är nödvändig, även hobby- och fritidsverksamhet begränsas. Styrelsen för Finlands Svenska Idrott har därmed fattat beslut att inhibera samtliga egna evenemang som är inplanerade fram till 31.5. De som redan hunnit anmäla sig till något av evenemangen kommer att kontaktas och få tillbaka sina anmälningsavgifter. 

Grundfriska barn och unga hör inte till covid-19 infektionens riskgrupp. Därmed kan idrottsföreningarnas hobbyverksamheter för dessa målgrupper fortsätta om man så önskar, men med uppmärksamhet på de förbyggande åtgärderna. Om en deltagare, vårdnadshavare eller tränare uppvisar några som helst symptom på förkylning/sjukdom bör denna stanna hemma. 

Anders Lindahl, t.f. generalsekreterare har utsetts till organisationens ansvarsperson och ansvarar för att följa med utvecklingen och vid behov sammankalla till möte om det finns behov av att uppdatera den interna åtgärdsplanen. Vi följer aktivt med myndigheternas rekommendationer och direktiv, som kan påverka vår verksamhet, och ger ny information vid behov.

För den senaste informationen 

Det har kommit nya och strängare direktiv från Statsrådet när det gäller resor och stora folksamlingar. Vi funderar allvarligt på att inhibera nästa 7-tusan läger och alla tävlingar fram till 31.5. När det gäller Portugal-lägret så avvaktar vi ännu eftersom största delen är inbokade till slutet av april.

Tillsvidare följer vi Olympiakommitténs rekommendationer och  Statsrådets  senaste rekommendationer. ) Som nu finns på finska men kommer snart på svenska här: https://valtioneuvosto.fi/sv/information-om-coronaviruset

Vi återkommer med mer information.

Kategorier:
Allmänt Cykling Friidrott Kraftsport Simning