SUL:s anvisningar och rekommendationer under coronatiden

SFI strävar till att översätta den viktigaste informationen till svenska på denna sida. Den nyaste informationen kommer först. Kontakta Sportchefen Petra Stenman ifall ni har ytterligare frågor.

Instruktioner under corontiden är uppdaterade ( 27.1.2021) Alla samlad information som som gäller friidrotten hittar du i underrubrikerna

ALLMÄNNA ANVISNINGAR OCH REKOMMENDATIONER

HUR ANPASSA REKOMMENDATIONERNA FRÅN OK OCH UKM

Terräng – FM kommer att arrangeras

FM i terränglöpning går av stapeln den 9.5 i Joensuu. Evenemanget är begränsat till deltagare och funktionärer och avgörs utan publik. Evenemanget följer direktiv från hälsomyndigheterna i Joensuu. Tävlingen arrangeras på området Laulurinne och det finns info från riksväg 9 från Siiainen. Endast idrottare, funktionärer, media och föreningens tränare kommer in på tävlingsområdet. Tränarkort delas ut till föreningarna i enlighet med FM-reglerna. Alla tävlanden erhåller idrottarkort, som man bör ha med sig på området. Funktionärerna, tränarna och medierepresentanterna använder mask på tävlingsområdet och idrottarna i samband med prisutdelningen.

Omklädningsrummen hålls stängda och det finns ingen försäljning på området. Bekräfning av deltagande sker elektroniskt . Arrangören rekommenderar att en föreningens representant hämtar alla tävlingsnumror från tävlingskanslit.

Den mångsidiga tävlingsrutten är på 2 km och hälften går på hårt sand/grusunderlag och resten på gräs. Man kan bekanta sig med tävlingsrutten under lördagskvällen 8.5.

Karta: https://katajayu.fi/wp-content/uploads/2021/04/SM_Maastojuoksu2021-4.pdf)

Bekanta dig med TÄVLINBSRUTTEN här

I tävlingen finns ingen traditionell calling utan man kommer till startområdet 5 min före sin egen start. Det finns förvaring på området för de personliga tillhörigheterna och efter målgång visas idrottarna vidare till området utanför tävlingsrutten.

Parkering finns vid travbanan i Joensuu (Linnunlahdentie 5, 80110 Joensuu) och tävlingsområdet finns bredvid travbanan. Man kan också parkera vid Joensuu Areena. Tävlingskanslit hittar man vid Joensuu Areena (Mehtimäenaukio 1).

Mer info

SM-maastojen nettisivut

SM-maastot kilpailukalenterissa

Yleisurheilu.fi info på finska

Både senior- och junior-FM kommer att arrangeras

FM- för seniorer kommer att gå av stapeln den 20.-21.2 efter att arrangörsföreningen Jyväskylän Kenttäurheilijat fick grönt ljus av Jyväskylä stads idrottschef Anna-Leena Sahindal. Tävlingarna arrangeras med specialarrangemang.

Junior FM ordnas i Tammerfors Mäss- och Idrottscentrum ( Pirkkahallen) 26.-28.2. Tävlingens arrangemang blev klart när tävlingarnas säkerhetsplan blev godkänd av av Tammerfors stads ansvarige smittskyddsläkare.

Båda tävlingarna arrangeras utan publik.

Bekanta er noggrant med tävlingsupplägget på arrangörens hemsidor och kontakta SC Petra ifall ni behöver mer information på svenska.

Specialarrangemangen och noggrann information hittar ni här på arrangörens hemsida https://jku.fi/smhallit2021/ohjeita-kilpailijoille

Till specialarrangemangen hör att de idrottare som kommer och tävla från områden som befinner sig i coroneapidemins spridningsfas så krävs ett negativt coronatest som är taget antingen 18:e eller 19:e februari.

Man erbjuder ett PCR test ( sk. snabbtest) vid Jyväskylä Mehiläinens teststation för 165€ och svaret får man inom ca 6 timmar. Man bör själv anmäla sig till testen i god tid. Mer information hittar ni här: https://jku.fi/sm-hallit/koronatestaus/

Stränga specialarrangemang präglar inomhus-FM arrangemanget i Jyväskylä. Färskt negativt coronaresultat krävs av deltagare från sprindningsområden.

Idrottarnas, tränarnas och funktionärernas säkerhet kommer att garanteras med stränga specialarrangemang under när de Finska mästerskapen i friidrott arrangeras i Hipposhallen i Jyväskylä den 20.21.2.

Tävlingarna kommer att arrangeras med den förbehållningen att det inte sker förändringar i de allmänna begränsningarna som skulle hindra att tävlingarna skulle kunna genomföras.

Ingen publik tas in till hallen. Idrottare, tränare och funktionärer och andra personer som kommer från ett område som befinner sig i spridningsfasen för att delta i evenemanget, måste ha ett 48h gammalt bevis på ett negativt coronatest att uppvisa eller bevis på att man redan har haft sjukdomen. .

– Utan dokument kan man inte delta i evenemanget, säger Ilkka Käsmä som ansvarar är ansvarig läkare för infektionssjukdomar i Jyväskylä.

– Arrangören bör dessutom se till att rekommendationerna från Institutionen för hälsa och välfärd noga efterföljs.

Alla förutsätts bära mask, förutom idrottarna när de värmer upp eller tävlar.

Verksamhetsledare Markku Koistinen, som ansvarar för arrangemangen från Jyväskylän Kenttäurheilijoidens sida, intygar att IHV:s rekommendationer har tagit i beaktande i tävlingens säkerhetsplan.

– På plats kommer att vara idrottare, tränare, funktionärer och media totalt ca 300 personer, samtidigt som man begränsar antalet personer som vistas i hallen på samma gång till 150 personer. Alla som rör sig i hallen bör använda mask, förutom de idrottare som värmer upp eller tävlar, säger Koistinen.

– Uppvärmningen sker först utomhus och först just före tävlingens början inomhus på ett avgränsat område på Hipposhallens uppvärmningsområde. Därifrån förs sedan idrottarna till tävlingsplatsen och efter tävlingen förs idrottarna ut ur hallen. Tränarna får endast vistas i hallen under den tiden som den egna adepten tävlar.

Säkerhetsavstånden kontrolleras, omklädningsrummen är in te i bruk.

Tävlanden, tränare och funktionärer erhåller instruktioner när de anländer till tävlingsplatsen. Instruktionerna är bekanta från sommarens tävlingar.

– Man kan endast delta frisk i tävlingarna. Det finns hand desinficeringsmedel vid dörrarna och alla uppmanas att hålla säkerhetsavstånden, säger Koistinen.

Enligt Koistinen så går det i den 8000m2 stora hallen att hålla säkerhetsavstånden, men att man ändå övervakar att instruktionerna följs. Idrottarnas omklädningsrum är inte i bruk, utan idrottarna uppmanas byta om vid sin inkvartering.

– I kastgrenarna använder kastarna handdesinficeringsmedel före och efter sin prestation och funktionärerna som hanterar kastredskapen bär handskar.

– Bekräftningen sköts på förhand via internet och hämtningen av nummerlappar sker via self service principen.

Ytor rengörs och livsmedel serveras engångsförpackningar.

I Hipposhallen sköts hygienen också genom att man rengör beröringsytorna även under tävlingsevenemangets gång.

– I kioskerna skyddas livsmedelsprodukterna i engångsförpackningar och försäljarna använder engångshandskar och skyddsmasker. Betalningen sker med kort. Borden och ytorna rengörs och desinficeras noggrant.

Tidsschema:

https://jku.fi/smhallit2021/aikataulu/

Tävlingssidor och närmare instruktioner :

https://jku.fi/smhallit2021/

Länk till den finska versionen av inlägget https://www.yleisurheilu.fi/uutinen/yleisurheilun-sm-halleissa-tiukat-erityisjarjestelyt-koronan-leviamisalueelta-tulevilta-vaaditaan-tuore-tulos-koronatestista/

ALLMÄN INFORMATION FRÅN SUL

Undervisnings- och kulturministeriet samt Institutet för hälsa och välfärd har gett rekommendationer för arrangemang av idrotts- och kulturverksamhet inomhus och dessa är i kraft to.m 31.1.2021. Rekommendationerna kan du finna på bla Olympiakommitteńs hemsidor ( på finska ) : Ajankohtaista tietoa koronavirustilanteen vaikutuksesta urheiluun – Suomen Olympiakomitea

Seniorernas tävlings- och toppidrotts verksamhet nämns i rekommendationerna som en skilld punkt i tävlings- och toppidrottens landslagsverksamhet, verksamhet på FM – och 1-divistion nivå samt yrkesträningsverkamhet som siktar på internationella toppen. Inom friidrotten kan man i pricip indela idrottarens nivåer som följer: i:

  • Landslag och interntaionell topp: SUL idrottare som tillhör någon av träningsgrupperna (TF, EM, NEM, NMJ och Träningscenteridrottare)
  • Idrottare på FM-nivå: 7p den allmänna klassen eller 5p resultatidrottare i undgdomsklasserna 17-22
  • 1-division friidrottare: 5p i allmänna klassen eller 3p i klasserna 17-22 år.

Resultatpoängen i friidrott hittar du här: https://www.yleisurheilu.fi/sites/default/files/tulospisteet_2019_1.1_alkaen.pdf

Mer information

Mika Muukka, Kilpailupäällikkö, SUL 040 830 6792

Jarkko Finni, Valmennuksen ja koulutuksen johtaja, SUL 040-5362680

SUL:s rekommendationer till sina medlemsföreningar

Ni hittar alla rekommedationer på SUL:s hemsida https://www.yleisurheilu.fi/seurat/ohjeita-seuratyoantajille-koronaepidemian-luomaan-poikkeustilanteeseen/

Tyvärr har vi inte inom SFI resurser att översätta allt material men ifall ni har frågor så hjälper vi gärna till. Kontakta Petra på petra.stenman(at)idrott.fi eller telefon 040-723477

Olympiakommitténs allmänna rekommendationer för idrottsverksamhet uppdateras nästan dagligen: https://www.olympiakomitea.fi/2021/01/21/ajankohtaista-tietoa-koronavirustilanteen-vaikutuksesta-urheiluun/